ارزیابی تاثیرات کشت زعفران بر تراز آبهای زیرزمینی در شهرستان گناباد

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

124

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SAFFRON06_032

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

Abstract:

شهرستان گناباد جز مناطق خشک و نیمه خشک کشور می باشد، بنابراین مدیریت گسترده منابع آبی در این شهرستان ضروری است. بهره گیری از تغییرات میدان گرانشی مشاهده شده از ماهواره GRACE از روش های مدیریتی است. ماهواره ثقل سنجیGRACE مجموعه ای از داده های تغییرات ذخیره آب را در مقیاس منطقه با قدرت تفکیک مکانی ا درجه تولید می کند. این پژوهش با هدف ارزیابی داده های ماهوارهGRACEدر شهرستان گناباد برای یافتن راه حلی جامع برای دست یابی آسان و سریع به اطلاعات تغییرات منابع آب زیرزمینی این شهرستان انجام شد. نتایج حاصله نشان می هد با افزایش سطح زیر کشت زعفران در محدوده مورد مطالعه سطح آب های زیر زمینی پایین تر رفته و بیم آن می رود که با بهره برداری بیش از حد از آب های زیر زمینی، سطح آب های شور و شیرین مخلوط گردند. در طی دوره ی مورد مطالعه، سطح زیر کشت افزایش چندانی را نشان نمی دهد اما، سطح تراز آب های زیر زمینی به شدت پایین رفته که نشان از عدم تراز بیلان آبی در منطقه می باشد

Authors

ملیحهمحمدنیا
ملیحه محمدنیا

فارغ التحصیل دکتری ژئومورفولوژی - دانشگاه حکیم سبزواری

رحمانزندی
رحمان زندی

استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه حکیم سبزواری۔