جداسازی و شناسایی باکتری Kocuria rhizophila MK۴۶۵۳۶۸ به عنوان عامل بیماریزا در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان مازندران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 301

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICII08_151

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400

Abstract:

هدف از این مطالعه شناسایی عامل بیماریزای ماهیان مازندران با علایم بلاینی مشترک بیماریهای شایع کشور بود. ماهیان در حلا مرگ با علائم بلاینی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد، زخمهای پوستی عمیق، نکروزه شدن باله دمی، خوردگی باله ها، رنگ پریدگی از مزارع پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران جمع آوری شد. نمونه برداری از کلیه و پوست و ضایعات زخم و آبشش ماهیان انجام شد و در محیطهای بلادآگار ۵ درصد)خون گوسفند( و نوترینت آگار کشت داده و در دو دمای ۲۲ درجه و ۳۷ درجه به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شد. با استفاده از تستهای بیوشیمیایی خصوصیات باکتری تشخیص داده و با PCR بر اساس آنالیز ۱۶S rRNA تایید هویت شد و گونه Kocuria rhizophila برای اولین بار در ماهیان پرورشی قزل آلای ایران جداسازی و شناسایی گردید. آنالیز ۱۶S rRNA شباهت توالی ۱۰۰ درصد را برای جدایهی ایرانی با سویه MK۴۶۵۳۶۸ نشان داد و رابطه بسیار نزدیک ژنتیکی بین جدایه مورد گزارش با دیگر سویه های این باکتری بر اساس داده های بانک ژنی نشان داده شد.

Authors

نازیلا یگانه

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدر س، نور

امیرحسین اسماعیلی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدر س، نور

محمدرضا کلباسی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدر س، نور