الگو و احکام پیشنهادی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی (ویرایش اول)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1331808
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 165
Pages: 112
Publish Year: 1400

This Report With 112 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

این گزارش تلاش می کند تا با واکاوی تجربه ۱۲ ساله پس از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، الگویی برای ادامه مسیر خصوصی سازی پیشنهاد دهد. همچنین متن احکام پیشنهادی به منظور اصلاح قانون، در بخش دوم گزارش ارائه شده است. در تدوین الگو و احکام پیشنهادی تلاش شده تا اصلاحات راهبردی (تاکتیکی) و اجرایی (تکنیکی)، در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به صورت هم زمان مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اخذ نظرات صاحب نظران و ذی مدخلان به عنوان راهبردی کلیدی در تدوین محتوای این گزارش مورد توجه بوده است، اما از همه اساتید، نخبگان و ذی نفعان دعوت می شود تا با ارائه نظرهای ارزشمند خود، به ارتقای محتوای این گزارش در ویرایش های بعدی کمک کنند.

Keywords:

اصل ۴۴ قانون اساسی , بخش خصوصی , خصوصی سازی , واگذاری

Authors

علی افضلی

تهیه و تدوین

محمد برزگر خسروی

اظهارنظر کننده