درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۳۸) استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران شیوع ویروس کرونا

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1332391
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 269
Pages: 19
Publish Year: 1399

This Report With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report: