دیپلماسی پارلمانی (۱۱) رویکرد فراکسیون های پارلمانی کشورهای همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و کویت) در قبال ایران

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1334484
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 32
Pages: 22
Publish Year: 1394

This Report With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Keywords:

احزاب پارلمانی , دیپلماسی پارلمانی فراکسیون محور , منطقه گرایی , کشورهای همسایه

Authors

مصطفی جهانبخش

تهیه و تدوین

جواد جریده

تهیه و تدوین

قاسم میرخانی

ویراستار ادبی