درآمدی بر مبادی نظری درونزایی پول و دلالت های سیاستی آن برای اقتصاد ایران

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1334523
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 216
Pages: 48
Publish Year: 1395

This Report With 48 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

عادل پیغامی

تهیه و تدوین

اسداله فرزین وش

اظهارنظر کننده

ایرج توتونچیان

اظهارنظر کننده

سیداحسان خاندوزی

ویراستار تخصصی

محمد مهدی نجفی علمی

ویراستار تخصصی

قاسم میرخانی

ویراستار ادبی