بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۴۱. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (تبصره های «۲» و «۵»)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1334842
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 157
Pages: 25
Publish Year: 1393

This Report With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

سید علی روحانی

تهیه و تدوین

میثم پیله فروش

تهیه و تدوین

صمد عزیزنژاد

مدیر مطالعه

محمد قاسمی

ناظر علمی