لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ۵. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1337648
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 41
Pages: 27
Publish Year: 1390

This Report With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Keywords:

fبودجه ۱۳۸۶ , اصل چهل و چهارم قانون اساسی , بودجه ۱۳۸۸ , شرکت های دولتی

Authors

ناهید حکیم شوشتری

تهیه و تدوین

محسن فاتحی زاده

تهیه و تدوین

علی چشمی

تهیه و تدوین

محمد قاسمی

ناظر علمی