درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ۸. تطبیق ردیف های دستگاه های اجرایی مندرج در لایحه و مقایسه اعتبارات آنها با قانون بودجه سال ۱۳۸۷

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338175
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 60
Pages: 39
Publish Year: 1387

This Report With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

ایمان تهرانی

تهیه و تدوین

علی پناهی

ناظر علمی