درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ۳. مقایسه تطبیقی ماده واحده و بندهای لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با قانون بودجه سال ۱۳۸۷

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338190
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 77
Pages: 39
Publish Year: 1387

This Report With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

سعید حاتمی زاده

تهیه و تدوین

رضا زمانی

ناظر علمی