درآمدی بر نظریه بودجه و بودجه ریزی (ویژه کارشناسان مرکز)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338193
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 62
Pages: 8
Publish Year: 1387

This Report With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

محمد خضری

تهیه و تدوین

محمد قاسمی

ناظر علمی