نقش مجالس در فرآیند بودجه ریزی ۲. انگلستان

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338513
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 42
Pages: 10
Publish Year: 1386

This Report With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

بهزاد لامعی

تهیه و تدوین

محمد خضری

ناظر علمی