درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور (۱۵): نفت درلایحه

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338527
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 34
Pages: 27
Publish Year: 1386

This Report With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

ایرج مهرآزما

تهیه و تدوین

ناهید حکیم شوشتری

تهیه و تدوین

میثم پیله فروش

تهیه و تدوین

محمد قاسمی

ناظر علمی