درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (۱۲) بررسی بند «ج» تبصره «۸»

نوع محتوی:

گزارش

Language:

Persian

Document ID:

R-1338628

Publish:

8 December 2021

دسته بندی علمی:

View:

32

Pages:

8

Publish Year:

1385

This Report With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Report:

Authors

تهیه و تدوین

علی اخوان بهبهانی

تهیه و تدوین