دراسه فی تقییم فکره تطور نظریه ولایه الفقیه عند الامام الخمینی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Arabic
View: 165

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ALMST-1-0_005

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

Abstract:

بعد انتصار الثوره الاسلامیه فی ایران وبعد ترسیخ اسس النظام وارکانه، بادر الامام الخمینی الی توضیح الابعاد المختلفه لنظریه ولایه الفقیه المطلقه، وقد وصلت التصریحات والتفصیلات التی بدرت من الامام الی ذروتها فی بیانه الذی اصدره بتاریخ (۱۶/۱۰/۱۳۶۶ ه .ش) الموافق (۶/کانون الثانی/ ۱۹۸۸ للمیلاد)، والذی یمکن اعتبار ما ورد فی مضامینه فصل الخطاب فی بیان وایضاح معالم هذه النظریه، ولقد برزت تفسیرات عدیده وانماط مختلفه لفهم ما جاء فیه، احدها ان نظریه ولایه الفقیه المطلقه للامام الخمینی لم تکن تتمتع بالمتانه والترابط المطلوبین قبل ذلک التاریخ، بل هی نظریه متهالکه متهاویه متناقضه، برزت فجاه بعد انتصار الثوره فی ضوء ظروف خاصه، واستبانت اطرها فی (۶/کانون الثانی/ ۱۹۸۸ م). وهذا البحث یحاول ان یبین ویناقش صحه او خطا هذا الادعاء، ویدرس فرضیه ان «نظریه ولایه الفقیه المطلقه» تتمتع بجذور قدیمه وابعاد واضحه وارکان وطیده فی السیره النظریه والعملیه للامام الخمینی ، وان طرحها واعلانها من قبله قد تم بشکل تدریجی فی ضوء المقتضیات الزمانیه والمکانیه.

Authors

بهرام اخوان کاظمی

دکتوراه فی العلوم السیاسیه، استاذ و عضو الهیئه العلمیه فی جامعه شیراز.