مفهوم، شاخصه ها و شیوه های ارتقاء کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSRA-11-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1400

Abstract:

مفهوم کارآمدی و کارایی از مهم ترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد محسوب می شوند و تقریبا از چند دهه گذشته در عرصه علم سیاست نیز به طور جدی پای نهاده و مطرح گشته اند. از آنجا که هر سامانه مدیریتی و هر سازمانی به دنبال بیشینه کردن کارآمدی و کارایی خویش است، بدیهی است که گسترده ترین و مقتدرترین سازمان موجود، یعنی نهاد دولت هم به دنبال دستیابی به این هدف حیاتی باشد تا با داشتن پیشینی مشروعیت اولیه، به مشروعیت سازی جدیدی دست یازیده و مشروعیت ثانویه و یا کارآمدی را نیز کسب کند و بدین وسیله دوام و پایمندی خویش را، با تحصیل رضایت افزون تر شهروندان، بیش از پیش تضمین نماید