بررسی به کارگیری نوآوری های تکنولوژیک در راستای ارتقا صرفه جویی و کارایی بازار بیمه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAHS-2-18_007

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

Abstract:

تکنولوژی همواره با پیشرفت جامعه مرتبط بوده است. و هیچ گاه تا این حد، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی را بهتکنولوژی وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به مناسبت موثر تکنولوژی وابسته است. تکنولوژیثروت خلق میکند. عواملی که موجب بهبود قدرت رقابتی تکنولوژیک می شوند عبارت اند از افق های برنامه ریزی بلند مدت،تحقیقات، خلاقیت و نوآوری میباشد. رهبران شرکت های بیمه باید هدف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروانطراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه و تمایل به منظور تغییر آن وحرکت به سوی جایگاه مطلوب باشند. نوآوری تکنولوژیک؛ رقابت خارجی، شرکت ها را تحت فشار قرار داده است تا فعالیت هایآنها در کوتاه مدت نیز اقتصادی باشند و در صدد کاهش زمان چرخه توسعه محصول و به بازار آوردن سریع تر محصولاتجدیدی می شوند.هدف این نوشتار، مروری جامع بر مستندات و پژوهشهای معتبر در حوزه نوآوری تکنولوژیک به منظورشناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر آنها و پی بردن به اینکه، چگونه استفاده از نوآوریهای تکنولوژیک برای بازار بیمه صرفهجویی و کارآمدی دارد.

Authors

فاطمه گل زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور