مدل ریاضی چندهدفه پایدار برای طراحی شبکه تامین انرژی هیبریدی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 289

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC18_090

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400

Abstract:

در صنعت جهانی، کمبود منابع فسیلی و اثرات نامطلوب زیستی حاصل از مصرف آن به یکی از چالشهای جدی در توسعه پایدار جوامع تبدیل شده است. در راستای میل به توسعه ی پایدار، در سالهای اخیر توجه ویژه ای در بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در کنار سوختهای فسیلی صورت گرفته است که موجب ایجاد مدلهای بهینه سازی برای طراحی زنجیره تامین انرژی شده است. از این رو، در این پژوهش یک مدل ریاضی احتمالی رباست بمنظور طراحی شبکه تامین انرژی هیبریدی توسعه داده شده است. در این مدل، به بررسی همزمان اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پرداخته شده است. جهت حل مدل چندهدفه حاصله، از روش محدودیت- بهبود یافته استفاده شده است که جوابهای پارتوی ایجاد شده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار خواهد گرفت. بمنظور تطبیق مدل پیشنهادی با مسائل دنیای واقعی و همچنین وابستگی منابع انرژی تجدیدپذیر به شرایط محیطی، از عدم قطعیت ملوی در بحث تقاضا و به تبع آن قیمت فروش انرژی استفاده شده است. اعتبار سنجی مدل با داده های بدست آمده از کشور ایران به عنوان تولید کننده انرژی و صادر کردن آن به کشور همسایه یعنی پاکستان استفاده شده است.

Keywords:

انرژی تجدید پذیر هیبریدی , پایداری , لجستیک بین الملل , عدم قطعیت.

Authors

مهسا یادگاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

محمد سعیدی مهرآباد

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

هادی صاحبی

دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت