تعیین طول زنجیره پپتیدی پروتئین هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله با آنزیم نیوتراز

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IFST-8-2_004

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1400

Abstract:

هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus Albacares ) با بکارگیری آنزیم نیوتراز توسط روش RSM ۶ با استفاده از طرح فاکتوریل (CCD) مورد مطالعه قرار گرفت. طول زنجیره پپتیدی (PCL)۷ به عنوان سطح پاسخ به شرایط هیدرولیز (فعالیت آنزیمی، دما، زمان) برآورد شد. .ضریب رگرسیون ۸۴/۰=۲ Rبرای طول زنجیره پپتیدی در مدل ریاضی پیش بینی کرد که ۸۴ درصد تغییر در میزان مطالعه شده به وسیله مدل قابل توضیح است. فعالیت آنزیم Au/Kg ۳۷، دما ۰C ۵۰ و زمان هیدرولیز ۱۳۰ دقیقه به عنوان شرایط مطلوب به دست آمد. هیدرولیز پروتئین ماهی تون زرد باله میزان پروتئین بالا (۵۶/۷۴ درصد) و میزان لیپید کمی (۸۶/۱ درصد) داشته است. شاخص شیمیایی پروتئین هیدرولیز شده نشان می دهد که آن نیازهای تغذیه ای بچه ها در سن ۱۲-۱۰ سال را به غیر از لیزین و متیونین پوشش می دهد و لیزین و متیونین به ترتیب اولین و دومین اسید آمینه محدودکننده بودند. ولیزین با توجه به نیاز بچه ۵-۲سال اسید آمینه غالب بود. الگوی الکتروفورتیک نشان می دهد، وزن مولکولی پروتئین هیدرولیزشده کمتر از ۱۰ کیلو دالتون است. می توان نتیجه گرفت با هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی تون زردباله ویژگی های پروتئین هیدرولیز شده بهبود بخشیده می شود.

Keywords:

Authors

بهاره داورنیا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

علی معتمدزادگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

غلامحسن اسدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عبدالمحمد عابدیان کناری

دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • رضوی شیرازی ،ح .۱۳۷۳.تکنولوژی فراورده دریایی-اصول نگهداری و عمل آوری، ...
 • Alder-Nissen, J., and Olsen, H. ۱۹۷۹.The influence of peptide chain ...
 • Aspmo, S.I., Horn, S.I., Eijsink, V.G.۲۰۰۵.Enzymatic hydrolysis of Atlantic cod ...
 • Bhaskar, N., Sathisha, A.D., Sachindra, N.M., Sakhare., P.Z andMahendrakar, N.S. ...
 • Bhaskar, N., Mahendrakar, N. S. ۲۰۰۸. Protein hydrolysate from visceral ...
 • Cao, W., Zhang, C., Hong, P., Ji, H. ۲۰۰۸. Response ...
 • Diniz, A.M., Martin, A.M. ۱۹۹۷. Optimization of nitrogen recovery in ...
 • Espe, M., Sveier, H., HӨgӨg,I., and Lied, I. ۱۹۹۹. Nutrient ...
 • Guerard, F., Sumaya-Martines, M.T., Laroque, D., Chabeaud, A., andGroninger, H.S ...
 • IFO ۲۰۰۶. Iranian Fisheries Organization. www.shilat.comKristinsson, H.G., Rasco, B.A. ۲۰۰۰a. ...
 • Kristinsson, H.G., Rasco, B.A. ۲۰۰۰b. Biochemical and functional properties of ...
 • Kurokawa,T. ۱۹۷۹. Kamaboko-forming ability of frozen and ice stored lizard ...
 • Nilsang, S., Lertsiri, S., Suphantharika, M., and Assavanig, A.۲۰۰۵. Optimization ...
 • Souissi, N., Bougatef, A., Triki-Ellouz, Y., and Nasri, M. ۲۰۰۷. ...
 • Wasswa, J., Tang, J., Gu, X. H., and Yuan, X. ...
 • نمایش کامل مراجع