تاثیر سیستم تهویه مطبوع بر افزایش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری (مطالعه موردی شهر تهران)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 261

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUCEECONF01_057

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1400

Abstract:

در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر استفاده از سیستم تهویه مطبوع بر افزایش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش بر روی انتشار آلاینده های مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق و گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، اکسید نیتروس و متان از خودروهای سواری بنزین سوز است. تخمین افزایش میزان انتشار ناشی از بهره برداری از تهویه مطبوع خودرو با استفاده از مدل تخمین انتشار IVE صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان انتشار با افزایش میزان استفاده از تهویه مطبوع رابطه مستقیم داشته و با روندی ثابت و خطی افزایش می یابد. این پژوهش همچنین ثابت نمود که در ماه های ژوئن، ژوئیه و آگوست که رانندگان در تمامی اوقات شبانه روز از سیستم تهویه مطبوع خودروی خود استفاده می کنند میزان انتشار آلاینده های مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق و گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، اکسید نیتروس و متان به ترتیب ۳/۱۰۱۰/۳، ۱۳/۸، ۱۱، ۹/۷، ۱۱/۱، ۱۰/۳ و ۸/۱ و ۱/۸ درصد بیشتر از ماه های سرد سال است. همچنین افزایش میزان انتشار در ماه های مه و سپتامبر که رانندگان به ترتیب در ۴۴ و ۶۹ درصد اوقات شبانه روز از سیستم مذکور استفاده می کنند نسبت به ماه های سرد سال قابل توجه است.

Authors

سیدعرفان حسینی فر

دانش آموخته، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

مجید شفیع پورمطلق

استادیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

خسرو اشرفی

دانشیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران