پوشش سر زنان کرد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HLCONFF01_004

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1400

Abstract:

پوشش سر در سال های اخیر از همه سو مورد توجه و گاهی مورد هجمه قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا به پوشش سرزنان کرد ساکن ایران، در استان های آذربایجان و کردستان و کرمانشاه بپردازد. زنان این دیار کهن در گذشته نه چندان دور از کلاه هایخاصی استفاده می کردند اما امروزه بیشتر از روسری هایی که در اقصی نقاط کشور رایج است استفاده می شود و فقط بانوان سالمنداز سرپوش های سنتی استفاده می نمایند. سرپوش های ایشان در گذشته، عبارت بوده از کلاه و سربند که در اصطلاح محلی به آنکلاو [klaw] و سه روین [sarwin] گفته می شد..سر بندها ها دراین مناطق پیش از ورود پوشش نوین (نواع شال ها و روسری) یکی ازمعرف های قومیت های زنان مناطق مختلف کردستان به شمار می رفت. این پوشش های سنتی سر به دست خود زنان این مناطق دوخته و باتزئینات مختلف در مراسمات مورد استفاده قرار میگرفت. با ورود پوشش نوین گاها این سر پوش ها را روی آن مورد استفاده قرار می دهند وهمچنان جایگاه خاص خود را حفظ نموده و در مناسبت های مختلف استفاده می شود برای یررسی سر پوش های زنان کردستان به دلیل همهگیری ویروس کرونا نگارنده نتوانست از روش میدانی استفاده کند و ناچار از منابع چاپی و کتابخانه ای که البته دسترسی به منابع مورد نیازنیز بسیار دشوار بود مدد جست، اما شوق تحقیق و یادگیری مانع از به تحریر در آمدن این مقاله نگشت. یافته ها و نگاشته های این مقاله همگیاز کتب و مقالات معتبر فارسی و انگلیسی برگرفته شده و تماما مستند می باشند.

Authors

شایسته کریمی

دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)