بررسی تغییر کاربری اراضی و نقش آن بر پهنه های سیلابی در محیط RS وGIS ، مطالعه موردی: نکارود

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWEM-5-2_001

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

Abstract:

حوزه آبخیز نکا در گذشته با سیلاب­های متعددی همراه بوده و همواره خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته است. اطلاع از نوع کاربری اراضی و تغییرات آن در طی زمان، از موارد مهم در برنامه­ریزی و سیاست­گذاری کشور است. در این پژوهش، کاربری اراضی حوزه آبخیز نکا با تصاویر سنجنده ETM+ سال ۱۳۷۹و سنجنده IRS-۱D سال ۱۳۹۰ و براساس پردازش رقومی بیشینه احتمال در محیط  ENVIتهیه شد. سپس، مسیر دو کیلومتری از بالا­دست شهر نکا به­وسیله نقشه­های پلان با مقیاس ۱:۱۰۰۰ و ایجاد TIN منطقه و الحاقیه­ HEC-geo-RAS  وارد محیط GIS شد. در نهایت، داده­ها وارد محیط نرم­افزار HEC-RAS شد و پهنه­­بندی سیلاب با تعیین ضریب زبری بستر به روش کاون در دوره بازگشت­های دو، سه، پنج، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ سال مشخص شد. نتایج نشان داد کاربری اراضی کشاورزی، اراضی غیر­قابل استفاده و شهر به ترتیب  ۲.۲۷، ۷.۳۱ و ۱.۹۱ درصد افزایش و در مقابل جنگل و مرتع به ترتیب ۱۰.۲۲ و ۱.۲۷ درصد کاهش یافته است و این تغییرات باعث شد ۱۳.۱۴ درصد پهنه­ سیلابی نسبت به سال ۱۳۷۹ سطح وسیع­تری را تحت تاثیر قرار دهد.

Authors

پیام ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کریم سلیمانی

استاد مرکز GIS و RS، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کاکا شاهدی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری