بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی بر تمایل رفتار توده وار سرمایه گذاران با نقش تعدیلی تجربه و دانش مالی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 501

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FBRA-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1400

Abstract:

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی در سال های اخیر، رفتارهای توده وار و عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و در نتیجه تصمیم گیری غیر عقلائی است. در حوزه مالی رفتاری ویژگیهای روانشناختی سرمایه گذاران یکی ازمهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار توده وار آنان شناخته شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی بر تمایل رفتار تودهوار سرمایهگذاران با نقش تعدیلی تجربه و دانش مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. قلمرو زمانی مطالعه حاضر شش ماه اول سال ۱۴۰۰ می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه ی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و بر اساس روش نمونهگیری دردسترس و طبق جدول مورگان، حجم نمونه آماری برابر با ۳۲۲ نفر انتخاب شد و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. متغیر تیپ های شخصیتی براساس نظریه هورنای، سازگار، پرخاشگر و جدی و متغیر انگیزه فردی، عوامل احساسی، قابلیت شناختی و عوامل اجتماعی در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل استنباطی در قالب فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنیدار میان تمامی متغیرهای ویژگیهای شخصیتی با رفتار تودهوار بوده است. همچنین سرمایهگذاران با تیپ شخصیتی سازگار یا مطیع بیشتر تحت تاثیر رفتار توده وار قرار می گیرند.نتایج نشان داد دو متغیر تجربه و دانش مالی نیز بر ارتباط بین تیپ های شخصیتی و عوامل انگیزشی با رفتار تودهوار تاثیر معناداری دارند.

Authors

محمد سلیمی

گروه حسابداری و مدیریت،واحد شهریار،دانشگاه آزاد اسلامی،شهریار،ایران

مرضیه ابراهیمی شقاقی

گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

سعید مشایخی فرد

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bikhchandani, S., & Sharma, S. (۲۰۰۰). Herd behavior in financial ...
 • Candy, C., & Novita, I. (۲۰۲۱). Herding Behavior of Indonesia ...
 • Christie, W. G., & Huang, R. D. (۱۹۹۵). Following the ...
 • Ebrahimi Lifshagard, A., Pakizeh, K., Raisifar, K. (۲۰۱۹). Exploring the ...
 • Eysenck, H. J. (۱۹۸۷). Personality theory and the problem of ...
 • Eysenck, H. J. (۱۹۸۴). Cattell and the theory of personality. ...
 • Ghalmagh, Karim. Yaghoobnezhad, Ahmad. Falah Shams, Mir Feyz. (۲۰۱۷).The Effect ...
 • Guney, Y., Kallinterakis, V. and Komba, G. (۲۰۱۷). Herding in ...
 • Hidayah, T. N., & Kustina, L. (۲۰۲۰). Impact of Personality ...
 • Horney, K. (۲۰۱۳). Our inner conflicts: A constructive theory of ...
 • Jamshidi, N., Ghalibaf Asl, H. (۲۰۲۰). Analysis on trading behavior ...
 • Khan, N., & Abid Usman, M. F. J. (۲۰۲۱). The ...
 • Kheiri, mohammd. Pourali, Elham. (۲۰۱۵). Studying the Influence of Cultural ...
 • Kumari, S., Chandra, B.,& Pattanayak, J.K. (۲۰۱۹). Personality traits and ...
 • Naranji Azar, A. )۲۰۱۵(. Investigating Behavioral Bias in Investors' Decisions ...
 • Nofsinger, J.R. and Sias, R.W. (۱۹۹۹). Herding and feedback trading ...
 • Qaledare, S., Shiri, A., Khalili, K., Yasini, A., Esmaelikia, Q. ...
 • Vo, X.V. and Phan, D.B.A. (۲۰۱۷). Further evidence on the ...
 • Zeb, N., Iqbal, Z., Zeb, A. A., & Khan, M. ...
 • نمایش کامل مراجع