تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها با نمونه گیری زیر مجموعه ای

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 288

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS08_074

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

Abstract:

محاسبه احتمال خرابی سازه ها با توجه به کم بودن این احتمال مساله ای چالش بر انگیز است. از آنجا که معمولا تعداد زیادی متغییرهای تصادفی در یک مساله تحلیل قابلیت اعتماد مهندسی دخیل هستند استفاده از روش های شبیه سازی مونت کارلو اجتناب ناپذیر است. روش مونت کارلو خام توانمندترین روش برای حل مسایل تحلیل اعتماد پذیری با هر تعداد متغیر تصادفی و هر شکل تابع حدی است اما در مواجهه با احتمالات خرابی بسیار کوچک که اغلب در مسایل مهندسی پیش می آید هزینه محاسباتی زیادی می طلبد. برای حل این مشکل روش های زیادی توسعه داده شده اند که نمونه گیری زیر مجموعه از بارزترین ترین آنهاست. این روش با بیان احتمال خرابی به صورت حاصلضرب احتمالات شرطی بزرگتر توانایی برآورد احتمالات خرابی بسیار کوچک را با هزینه محاسباتی کم دارد. همچنین توانایی این روش در مسایل با ابعاد بالا شناخته شده است. در این مقاله احتمال خرابی چندین سازه کاربدی با این روش برآورد شده و نتایج با روش مونت کارلو مقایسه می شوند.

Authors

معین برخوری مهنی

دکتری مهندسی سازه، دانشگاه جیرفت دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

محمد مقصودی

دکتری مهندسی سازه، دانشگاه جیرفت دانشکده فنی مهندسی گروه عمران