بررسی تاثیر شرایط حاصل از انجماد جهت دار بر ساختار و نورد پذیری آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 310

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOU-5-1_002

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400

Abstract:

شمش آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ معمولا در مقیاس صنعتی با کنترل دقیق پارامترهای انجمادی و با استفاده از دستگاه های مدرن تولید می شود و پس از ریخته گری نیز فرایند اکستروژن برای حذف ساختار ریختگی و افزایش کیفیت شمش به کار گرفته می شود. هدف از این تحقیق ایجاد انجماد جهت دار در شمش آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ به منظور کنترل انجماد خمیری و ارتقا نورد پذیری آلیاژ است. در این خصوص به منظور دست یابی به انجماد جهت دار برای از بین بردن نقص های ریخته گری، برقراری گرادیان حرارتی بین تغذیه و مبرد انجام شد و با بررسی اثر عملیات محلولی (T۴) بر ریزساختار شمش تولیدشده امکان جلوگیری از نواقص نوردی مانند ترک تمساحی بررسی و به کمک شبیه سازی بهینه سازی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با نسبت مدول تغذیه به قطعه ۳۵/۰ و استفاده از مبرد مناسب، می توان به انجماد جهت دار در آلیاژ Al۲۰۲۴ دست یافت به نحوی که عیوب ریختگی در آن به حداقل مقدار ممکن برسد. همچنین بررسی ماکرو ساختار و ریزساختار نمونه ها قبل و بعد از انجام عملیات محلولی نشان می دهد که تفاوت چشمگیر در افزایش همگنی به کمک عملیات حرارتی طراحی شده قابل حصول است. علاوه بر این، سختی نمونه عملیات محلولی شده ۳۰ درصد از نمونه ریخته گری شده کمتر است که دلیل آن رشد دانه پس از عملیات حرارتی و از بین رفتن فازهای بین فلزی با سختی بیشتر بوده است. همچنین مشخص شد امکان بهبود قابلیت نورد پذیری و جلوگیری از عیوب نورد به ویژه عیب دهان تمساحی، با تدابیر اتخاذشده شامل انجماد جهت دار و عملیات محلولی مناسب امکان پذیر است.

Keywords:

Al۲۰۲۴ , ریخته گری , نورد , انجماد جهت دار , عملیات محلولی دومرحله ای

Authors

علی پیروی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان ۶۷۴۹۸-۸۷۷۱۷.

رامین بابایی سودانی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان ۶۷۴۹۸-۸۷۷۱۷.

تقی اصفهانی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان ۶۷۴۹۸-۸۷۷۱۷.

مرتضی هادی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان ۶۷۴۹۸-۸۷۷۱۷.

امید بیات

استادیار،گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران