Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ساری با رویکرد مدل سه شاخکی

Year: 1400
COI: ICAMAO06_037
Language: PersianView: 208
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

سعید ایباغی - استاد گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی شاهرود
علیرضا حمیدی - کارشناسی ارشد ، مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدحسن رسولی - دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران

Abstract:

به هنگام بیان انواع سیستم های اجتماعی از سازمان به عنوان یکی از اشکال مهم و رایج نام برده می شود.سازمان یک سیستم اصلی است و با دیدگاه سیستمی مجموعهای است که بر چهار بنیاد اساسی، وارده،عملیات، صادره، و بازخورد اطلاعاتی استوار است. یکی از اهداف راهبردی مدیران ارشد سازمان ها دستیابی بهتوسعه و تحول شرکت متبوع خود است. در این راستا سازمان ها با مشکلات و موانع متعددی مواجه خواهندشد. از نظر جامعه شناسی و روانشناسی، آسیب ها علل متعددی دارند و آسیب های سازمانی خاص خود اینسازمان ها تعریف می شود. همانطور که از نام آسیب شناسی پیداست مسائل و مشکلات فنی، انسانی، مدیریتیو مالی را در پی خواهد داشت. پژوهش حاضر در ابتدا با بررسی دقیق و مطالعه جامع که کارمندان وکارشناسان شهرداری ساری را شامل می شود آغاز شده است. در ادامه کار با استفاده از مدل سه شاخکیپاتولوژی دکتر میرزایی اهرنجانی در کل به بررسی آسیب های احتمالی موجود در ابعاد کلی سازمان از حیثساختاری و رفتاری و زمینه ای و به صورت خاص به مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. روش این تحقیقتوصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از نرم افزار spss ، آزمونکولموگروف- اسمیرنوف و آزمون فریدمن و برای رتبه بندی عوامل آزمون میانگین تک نمونه ای استفاده شدهاست و در نهایت نتایج تحقیق حاکی از وجود برخی آسیب ها نظیر ارتقاء و استخدام، سیستم پرداخت وسیستم استخدام و گزینش در بعد ساختاری؛ سیستم انگیزشی کارکنان و آموزش منابع انسانی در بعد رفتاریو نهایتا امور پیمانکاران در بعد زمینه ای باشد. در ضمن بر اساس آزمون فریدمن آسیب های موجود در ابعادمختلف به ترتیب در ابعادی نظیر رفتاری، ساختاری و زمینه ای کشف شده است. در نهایت گروه تحقیق بامطالعه این آسیب ها به ارائه راه حل های عملی (برخاسته از نظر مشاورتی) و راه حل های نظری (اقتباس شده ازمنابع علمی) اقدام نموده است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is ICAMAO06_037. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1373119/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
ایباغی، سعید و حمیدی، علیرضا و رسولی، سیدحسن،1400،آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ساری با رویکرد مدل سه شاخکی،Sixth Conference on Industrial Management Economics and Accounting Studies،Tehran،https://civilica.com/doc/1373119

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support