تحلیل قابلیت اطمینان برای رشد ترک ناشی از خستگی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU07_1064

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

Abstract:

در این مقاله، سه روش قابلیت اطیمینان، (الف) قابلیت اطمینان مرتبه اول ( FORM) بر اساس روش مشتق کل TDM ))، (ب) براساس فرمول لاگرانژ LMF و (ج) یک روش شبیه سازی مونت کارلو (MCS ) با تکنیک های نمونه گیری شبه دقیق برای مسائل رشد ترک ناشی از خستگی بهره گرفته می شود. ترک می تواند یک مسیر دلخواه را دنبال کند که توسط قانون جهت ترک تعیین می شود. برای تعیین پاسخ مکانیکی از روش انتگرال مرزی استفاده می‎شود. با کمک روش نمونه گیری شبه دقیق مورد استفاده در MCS، ما قادر به تعیین احتمال بسیار پایین شکست در حد ۱۰-۶ هستیم. با مقایسه این سه روش می توان نشان داد که LMF کارآمدترین روش برای مسائل کلی قابلیت اطمینان رشد ترک ناشی از خستگی سرتاسری است. برای دسته ای از مسائلی که ما در نظر گرفتیم، LMF با شبیه سازی مونت کارلو کاملا کار آمد است و این امر نشان دهنده دقت قابل توجه این روش می‎باشد.

Authors

فرهاد حسینلو

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

امید سقاپور

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله ، دانشکده مهندسی عمران و معماری ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران