ضرورت مکانیابی بهینه خدمات شهری در راستای بهبود امنیت شهری مورد تاکید ایستگاه های آتش نشانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF09_075

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

Abstract:

امروزه بحث ایمنی یکی از مهمترین مسائل شهری است که توجه مدیران شهری را به خود جلب نموده است. آتش سوزی یکی از تهدیدات ناشی از بحران های طبیعی و مصنوعی است که می تواند چالش های وسیعی را در ابعاد مختلف زندگی شهری پدید آورد. در نتیجه از میان کاربری ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارایه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ایستگاه های آتش نشانی از جمله عناصر و کاربری های خدماتی اورژانسی شهرهاست که نقش مهم و حیاتی در حفاظت از جان و مال مردم در برابر حوادث مختلف به ویژه آتش سوزی ها دارند. یکی از دل مشغولی های برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری، طراحی و مکان یابی فضاهای خدماتی مناسب و مطلوب است. هدف مقاله حاضر ضرورت مکانیابی بهینه خدمات شهری در راستای بهبود امنیت شهری مورد تاکید ایستگاه های آتش نشانی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در نتیجه می توان گفت با افزایش جمعیت و تراکم آن در شهر، خدمات رسانی در زمینه های مختلف به دلیل کمبودهای موجود، دچار نارسایی در مکانیابی مراکز خدماتی می شود و از میان مراکز خدمات شهری، سازمان آتش نشانی وظیفه تامین امنیت در جهت پیشگیری و مقابله با آتش را انجام می دهد. بر همین اساس استفاده از سیستم هایی نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شناسایی نقاط بحران می تواند بسیار موثر باشد. GIS یک سیستم نرم افزاری اطلاعاتی است که می تواند به کمک نقشه های دیجیتالی و جداول اطلاعات را جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری آنالیز کرده و نمایش دهد. کاربرد GIS عموما شامل ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات بر پایه اطلاعات مکانی می باشد.

Keywords:

Authors

مهدی پورمهدی امیری

گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعات شهری و روستایی)، موسسه غیرانتفاعی آبان هراز