اخلاق زیست محیطی و حاشیه نشینی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEC01_030

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

Abstract:

دلایل فقر و حاشیه نشینی ارائه شده است و تاثیر اخلاق زیست محیطی و عدالت زیست محیطی جهانی در زدون فقر و حاشیه نشینی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای امحاء فقر و حاشینه نشینی که رابطه مستقیم و متقابل دارند چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی ارائه شده اند.

Authors

جلال ولی اللهی

دانشیار گروه علوم محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- رئیس انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران