آنالیز حساسیت در رتبه بندی پروژه های سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-7-2_008

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

Abstract:

آب شاخص کلیدی توسعه بوده بنابراین اولویت بندی پروژه های ملی و منطقه ای به دلیل محدودیت منابع مالی اهمیت بسیار داشته و استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ضروری است. در این تحقیق رتبه بندی بهینه ? طرح در حال مطالعه سد سازی استان چهار محال و بختیاری با در نظر گرفتن یازده معیار کیفی و کمی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و با استفاده از دو نرم افزار ELECTRE III و Expert choice انجام گرفت و با تحلیل حساسیت در سناریو های تعریف شده مدل مناسب تر انتخاب شد. از آنجا که تا به حال کمی نمودن نتایج کیفی تحلیل حساسیت روش های تصمیم گیری توجه نشده بود، در این مطالعه با کاربرد پارامتر درصد تغییرات، حساسیت روش های مورد استفاده نسبت به تغییرات اعمال شده بر ماتریس تصمیم گیری و پارامتر های هر روش کمی شدند. نتایج نشان داد مناسب ترین روش تصمیم گیری از بین روش های ELECTRE III، مینی ماکس، فاصله های وزنی، حداقل مربعات و AHP، روش ELECTRE III به دلیل حساسیت کمتر نسبت به تغییرات در رتبه بندی است. همچنین در تحلیل حساسیت حذف هر معیار، در روش ELECTRE III مدل نسبت به حذف معیار (B/C)‎ بیشترین حساسیت (??‎/? درصد) و نسبت به معیارهای ارتفاع سد، اشتغال زائی و تمرکز جمعیت، هیچ حساسیتی را نشان نداده است.

Keywords:

رتبه بندی , تصمیم گیری چند معیاره , تحلیل حساسیت , ELECTRE III , سدسازی