بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 238

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-3-2_009

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

Abstract:

در این تحقیق به منظور بررسی جنبه های کیفی آب شرب شهر بندرعباس تعداد ۱۸۰ نمونه از ۱۵ ایستگاه مناطق مختلف شهر بندرعباس در طی ۶ ماه سال ۱۳۸۶ جمع آوری و پس از آزمایش تجزیه و تحلیل شد. برای دسته بندی ایستگاه های مشابه و مشخص کردن آلاینده ها در هریک از ایستگاه ها از روش آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی بر روی پارامترهای کیفی آب استفاده گردید. ایستگاه های نمونه برداری آب بر اساس تراکم جمعیت و مناطق جدید و قدیم شهر تعیین شد. پارامترهای کیفی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل pH، کدورت، کل مواد جامد، هدایت الکتریکی، سختی کل، قلیاییت کل، نیترات، نیتریت، سولفات، کلرور، کلسیم، فلوئور، منیزیم، بیکربنات و کلیفرم بودند. نتایج نشان داد که در خرداد ماه عامل اصلی آلودگی HCO۳- و قلیاییت کل بوده است و ایستگاه های ۱۱و ۱۲ نیز بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته اند. در تیرماه عامل آلودگی، EC و TDS است که دو ایستگاه ۳ و۶ بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند. در مردادماه HCO۳-، قلیاییت کل و سختی کل عامل آلودگی بوده است و ایستگاه های ۳ ،۱۱و ۱۴ بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند. در شهریور ماه عامل آلودگی قلیاییت کل، HCO۳- ، EC ، TDS است که ایستگاه های ۱۱و ۱۴ بیشترین شباهت و ایستگاه ۱۲ کمترین شباهت را به دیگر ایستگاه ها دارد. در مهر ماه HCO۳- و قلیاییت کل عامل آلودگی بوده و ایستگاه های ۱۲ و۱۴ بیشترین شباهت به یکدیگر داشته است و ایستگاه ۲ کمترین شباهت را به یکدیگر ایستگاه ها دارد. در آبان ماه قلیاییت و HCO۳- عامل آلودگی بوده و بیشترین شباهت بین ایستگاه های ۴ ،۹ و۱۴ بوده است و بین ایستگاه های ۲، ۵ و ۶ کمترین شباهت وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که در بیشتر تاریخ ها HCO۳- و قلیاییت کل، عامل آلودگی بوده و ایستگاه ۱۲ نیز کمترین شباهت را با دیگر ایستگاه ها دارد. بر اساس اندازه گیری های صورت گرفته کیفیت پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب شرب بندرعباس درحد استاندارد است.