درآمدی بر زندگی و آرای ماکس وبر در جامعه شناسی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 224

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF07_288

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

Abstract:

وبر، جامعه شناسی را علم مطالعه رفتار بشری، به عنوان رفتاری اجتماعی می داند و در مطالعه رفتار بشری برمعنای تجربه شده یا حس شخصی تاکید دارد؛ داعیه وی این است که بفهمد چگونه آدمیان توانسته اند، بااعتقادهای متفاوت، در جوامع گوناگون زندگی کنند. او تاکید می کند که اگر علوم اجتماعی موضوع خاص خود را دا شته باشند، آنگاه کنش معنادار اجتماعی، روش شناسی خاص خود را نیز دارند. وبر این روش شناسی را «فهم تفسیری» می نامد؛ از این و از تف سیرگرایی برای تو ضیح این رویکرد استفاده می کند. در نظر وبر تبیین تفسیری مقدمه ای برای تبیین علی در علوم اجتماعی اس . وبر بیشتر به جامعه نوین غرب پرداخته بود، یعنی همان جامعه ای که به نظر او، رفتار افراد آن هر چه بیشتر تحت سلطه عقلانی هدف داردر آمده است. کل کار ماکس وبر، بر محور این پرسش دور می زند که کدامیک از عوامل اجتماعی، معقولی تمدن غرب را پدید آورده اند. برای پاسخ به سوال وبر در این مقاله به تحلیل سیر تاریخی نظریات وبر پرداخته شده است .

Authors

مهدی نوروزی

دانشجوی کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان همدان

محمد مهدی قره بیگلی

دانشجوی کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان همدان

علی محمدی

دانشجوی کارشناسی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان همدان