بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سرپل ذهاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 281

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOO08_049

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

تغییر کاربری و پوشش زمین LULC یکی از بزرگ ترین و محسوس ترین تحولات سطح زمین بوده است. تغییرات سریع در پوشش کاربری اراضی بر محیط زیست تاثیر منفی می گذارد. به منظور ارائه اطلاعات برای سیاست گذاران برای حمایت از توسعه پایدار اطلاعات فوری در مورد این مناطق ضروری است. استفاده از سنجش از دور RS در ترکیب با اطلاعات اطلاعات جغرافیایی GIS یکی از ابزارهای موثر فناوری اطلاعات برای تولید اطلاعات تغییر کاربری و پوشش زمین است. در این پژوهش تغییرات کاربری زمین در حوضه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر لندست و تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. نتایج پژوهش ضمن تایید کارایی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی و نقش بیشتر عامل آنتروپوژنیک در این تغییرات، نشان داد که در روش طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده، تنها کاربری که کاهش داشته است، اراضی کوهستانی و جنگل ها است، که از ۸۳.۴۷ به ۶۳.۳۴ درصد کاهش یافته است و مناطق مسکونی در این دوره ۲۱ ساله بیشترین درصد افزایش وسعت (حدود ۶ ) را داشته است و به طور کلی تغییرات کاریری اراضی در حوضه مورد مطالعه منجر به تغییرات مورفولوژیک شده و می تواند در آینده مخاطراتی از جمله سیلاب را افزایش دهد که نیازمند توجه و اقدامات اجرایی است.

Authors

فرزانه غلامی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

اسماعیل نجفی

استادیار جغرافیای دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

رقیه نژادحسینی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران