نقش تنگه هرمز در قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 257

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMG-2-5_006

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

Abstract:

قدرت ملی به مجموعه تواناییهای مادی و معنوی گفته میشودکه در قلمرو یک واحد جغرافیایی سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد. از جمله تواناییهای مادی، پدیدههای طبیعی به نام تنگههاو آبراههای بینالمللیهستند که به عنوان یک موقعیت استراتژیک هم در استراتژیهای نظامی بری و بحری و هم در قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیرگذارند. یکی از مهمترین آبراهههای جهان، تنگه هرمز نام دارد که اهمیت خود را مدیون خلیج فارس است. خلیج فارس به علت وجود چهار عامل موقعیت جغرافیایی (راهبردی)، بازار ورود و مصرف کاالو تجهیزات نظامی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نقش فرهنگی و ایدئولوژیکی، همواره مورد توجه قدرتهای فرامنطقهای قرار داشته است. این تنگه تنها راه تنفسی خلیج فارس و اغلب کشورهای حاشیه آن برای دسترسی به آبهای آزاد شناخته میشود.  مقاله پیش رو با بهرهگیریاز روش تحقیق توصیفی تحلیلیو گردآوری اطالعات از طریق اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که تنگه هرمز چه نقشی در قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد تنگه هرمز با برخورداری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی بیبدیلخود در ارتقای قدرت ملی، منزلت و وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران بسیار نقش دارد

Authors

مسعود باپیری

کارشناس ارشد جغرافیای نظامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

علیرضا رحیمی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الهی، همایون ) ۱۳۶۸ (، خلیج فارس و مسائل آن، ...
 • ابوالحمد، عبدالحمید ) ۱۳۷۶ (، مبانی سیاست، ج ۱، چ ...
 • اخباری، محمد و محمدهادی موذن جامی ) « ،)۱۳۸۹ الگوی ...
 • اسدی، بیژن ) ۱۳۸۱ (، خلیج فارس و مسائل آن، ...
 • باپیری، مسعود ) ۱۳۹۰ (، تنگ هها و آبراه های ...
 • پورنوری، منصور و محمد حبیبی ) ۱۳۸۶ (، حقوق بین ...
 • پیشگاهی فرد، زهرا ) ۱۳۸۴ (، مقدمه ای بر جغرافیای ...
 • توال، فرانسوا ) ۱۳۸۴ (، ژئوپلیتیک شیعه، ترجمه کتایون باصر، ...
 • حافظ نیا، محمدرضا ) ۱۳۸۸ (، خلیج فارس و نقش ...
 • فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتیس ا ل دوم  شماره ...
 • دولتیار، مصطفی ) ۱۳۷۲ (، رژیم حقوقی تنگه های بین ...
 • روشندل، جلیل ) ۱۳۸۸ (، امنیت ملی و نظام بین ...
 • زرقانی، سیدهادی ) « ،)۱۳۸۷ تحلیل و ارزیابی متغیرها و ...
 • زرقانی، سیدهادی ) ۱۳۸۸ (، مقدمه ای بر قدرت ملی ...
 • سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ) ۱۳۸۷ (، ژئوپلیتیک منطقه خلیج ...
 • شکویی، حسین ) ۱۳۷۵ (، فلسفه جغرافیا، ج اول، تهران: ...
 • عزتی، عزت ا... ) ۱۳۶۴ (، سیاس تهای جغرافیایی خاورمیانه، ...
 • قوام، سیدعبدالعلی ) ۱۳۷۰ (، اصول سیاست خارجی و سیاست ...
 • مجتهدزاده، پیروز ) ۱۳۷۹ (، خلیج فارس، کشورها و مرزها، ...
 • مویر، ریچارد ) ۱۳۹۰ (، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ...
 • میرحیدر، دره ) « ،)۱۳۶۷ جغرافیای سیاسی طرح های تفکیک ...
 • میرحیدر، دره ) ۱۳۸۳ (، مبانی جغرافیای سیاسی، چ ۱۱ ...
 • نامی، محمدحسن ) ۱۳۸۹ (، تنگ هها و نقاط استراتژیک ...
 • سایت هاhttp://fa.wikipedia.org/wikihttp://www.cia.govhttp://www.eia.doe.gov ...
 • هر مایل دریایی ۱۸۵۲ متر است و گره دریایی که ...
 • از این مقدار حدود ۷۵ درصد به آسیای شرقی و ...
 • نمایش کامل مراجع