اثر کیفرخواست بر رسیدگی در مرحله دادگاه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 261

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_001

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از رشته حقوق است که متزمن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است به نحوی که در برگیرنده پروسه قضایی از زمان کشف جرم تا زمان اجرای حکم می باشد که از این میان شامل تحقیقات مقدماتی و در برگیرنده صدورکیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادگاه است. صدور کیفرخواست در این مرحله به دو حالت امکان پذیر است، حالت اول کیفرخواست کتبی یعنی اینکه برگه مخصوص کیفرخواست توسط دادستان تکمیل شده و حالت دوم به صورت شفاهی است، یعنی ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، که این روش بر مبنای رسیدگی سریع و اجتناب از تشریفات زاید می باشد و امتیازات دیگری نیز همچون کاهش اطاله دادرسی و کاهش موارد احتمالی بازداشت افراد را دربر داشته است که یکسری شرایط را باید دارا باشد از جمله اینکه شاکی و متهم حاضر باشند و یا شاکی حضور نداشته باشد و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی کامل باشد و جزء جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ نباشد که این کیفرخواست شفاهی در خصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ ماده ۳۰۲ قابل اعمال است که اخذ تامین از متهم در این روش صرفا توسط دادگاه صورت گرفته و دادسرا نمی تواند در این مرحله دخالتی داشته باشد. چکیده تبیین و بررسی کیفرخواست دادستان در نظام حقوقی ایران با عنایت به جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن، هدف این مقاله می باشد

Authors

رستم علی اکبری

گروه حقوق ، واحد ایلام ، موسسه آموزش عالی باختر ، ایلام ، ایران

ایرج مروتی

گروه حقوق ، واحد ایلام ، موسسه آموزش عالی باختر ، ایلام ، ایران

طنین الیاسی

گروه حقوق ، واحد ایلام ، موسسه آموزش عالی باختر ، ایلام ، ایران