اصول و مفاهیم کاربردی روابط عمومی در سازمان ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_004

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع دردستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگرنه محسوب می گردد.نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب می گردد. امروزه در عصر حاضر اگر نگوییم ارتباطات اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز بشر است، امام به جرات می توان گفت یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهم ترین عوامل پیشرفت انسان و شالوده و و زیر بنای سایر علوم قرن حاضر است روابط عمومی، هنر علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد روابط عمومی هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کند. روابط عمومی مشاور امین مدیر و کلیه کارکنان دستگاه است. پس لازم است که مدیر و کارکنان صددرصد به وی اعتمد داشته باشند. روابط عمومی آئینه زیبایی هاست. یک اتاق شیشه ای است که از هر طرف آن، همه چیز زیبا دیده می شود. روابط عمومی چشم و چراغ یک دستگاه است روابط عمومی است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را تیز زیبا بنمایاند. روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با ن سروکار دارند. امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش ها نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.