بررسی حجیت ظواهر قرآن کریم ازنظر اصولین

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 355

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_011

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

پژوهش حاضر میزان اتکا و اطمینان به ظواهر قرآن و نقش روایات از مبانی زبان شناختی قرآن کریم است و همواره حجم درخوری از مباحث اصولی را به خود اختصاص داده است. همچنین آشنایی با کتب اصولی و روش بیان و آگاهی از روش تحقیق را آموختیم. یافته ها نشان می دهد که نتیجه کلی که از مبحث حجیت ظواهر کتاب گرفته می شود، این است که ظاهر کتاب هم مثل ظواهر دیگر حجت است و ادله اصولی ها به ظاهر و نص قرآن نزدیک است تا به ادله اخباری ها و به همین دلیل نظر ما هم به اصولی ها نزدیک تراست. اصولی های شیعه از زمان عالم نامدار مرحوم وحید بهبهانی (ق- ۱۲۰۵۱۱۱۷) به طور منظم و مدون به نقل و نقد آراء اخباریین پرداخته اند

Authors

عبدالحمید فلاح نژاد

دکترای الیهات و معارف اسلامی

مجتبی صادقیان

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق