بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری ها و سازندگان مسکن ناشی از ساخت و ساز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 223

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_014

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

گاه شهرداری ها به دلیل وظیفه نظارتی و مراقبتی که نسبت به سازه ها و ساختمان ها دارند مسئولیت پیدا می کنند گرچه مسئولیت شهرداری راجع به ساختمان متعلق به دیگران بعد از عدم رعایت تشریفاتی تحقق پیدا می کند اما مسئولیت مدنی آنها راجع بر ساختمان ها که به دلیل عدم مراقبت شهرداری ایجاد خسارت می کنند مستقیما بر عهده شهرداری است.در طرف مقابل نیز سازندگان مسکن نیز اگر مرتکب عملی شوند که قانونگذار آن را منع نموده، مسئولیت مدنی بر آنها منتسب خواهد شد. از این رو قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی هم در مورد کارکنان شهرداری و هم در مورد مالک و سازندگان مسکن در صورت انجام خطا مسئولیت مدنی و جبران خسارات را پیش بینی نموده است. لذا پژوهش حاضر با توجه به این هدف به نگارش درآمده است که به بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری ها و سازندگان مسکن ناشی از ساخت و ساز بپردازد. از این رو با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه های شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری ها و سازندگان مسکن ناشی از ساخت و ساز را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم

Authors

محمد امین خواجوی

کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه