بررسی و ارزیابی نظریه یورگن هابرماس در جامعه شناسی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_020

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

یورگن هابرماس را می توان یکی از متفکران بزرگ عصر حاضر به شمار آورد، هرچند متفکران بسیاری در حد و اندازه هابرماس و یا بالاتر از او به نظریه پردازی در مسائل اجتماعی و فلسفی پرداخته اند، اما چیزی که هابرماس را برجسته می سازد آن است که وی در نقطه عطف نمودار مدرنیسم و پست مدرنیسم قرار گرفته است و به قول جورج ریتزر، اگر پست مدرن ها در نبرد با هابرماس و طرفدارانش پیروز شوند، هابرماس را باید آخرین اندیشمند بزرگ مدرنیته به شمار آورد؛ اما اگر هابرماس و پشتیبانانش پیروز شوند، باید او را نجات دهنده مدرنیسم و نظریه فراگیر در علوم اجتماعی دانست. دفاع هابرماس از مدرنیته به اندیشه های اخیر او باز می گردد، هرچند ریشه در اندیشه های اولیه اش هم دارد. او در ابتدا به عضویت مکتب «انتقادی» درآمد و به عنوان نماینده نسل دوم این مکتب به دفاع از نظریه «انتقادی» و البته بازسازی آن همت گماشت و در واقع، از همین منظر نیز به دفاع از مدرنیته پرداخت. در این تحقیق به ارزیابی و بررسی نظریه هابرماس در جامعه شناسی پرداخته و از زوایابی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

Authors

سیدرحمان میرزازاده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی