بررسی و ارزیابی نقش جریان های ملی گرا و چپ گرا و مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_021

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

یکی از کارهای ویژه احزاب و گروه های سیاسی، انسجام بخشیدن به مطالبات و خواسته های مردمی و ایجاد هماهنگی و سازماندهی آنان است و در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نیز احزاب و گروه های سیاسی نقش مهمی در این راستا درجریان مبارزات علیه رژیم ستم شاهی ایفا نمودند. عمده ترین نقش گروه های سیاسی در جریان مبارزات را می توان در سازماندهی و انسجام بخشیدن به اعترضات مردمی، جهت دهی به خواسته ها و مطالبات مردم، آگاهی بخشی به مردم و برگزاری جلسات آشکار و پنهان و مبارزه عملی با رژیم برشمرد. در میان جریان ها و گروه های فعال در جریان مبارزات، با توجه به جایگاه دین در فرهنگ مردم ایران، جریان های مذهبی همچون ( حزب موتلفه ، جمعیت فدائیان اسلام ، جامعه مدرسین حوزه علمیه ) نقش پررنگ تری داشتند و با اقبال مردم مواجه شدند هر چند جریان های چپ و راست با رویکرد التقاطی و استفاده از آموزه های دینی و تلفیق آن با تفکرات غربی همچون جبهه ملی، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق ( جریان چپ گرا و مارکسیستی) و جریان ملی در مبارزه با رژیم ستم شاهی نقش داشتند، اما نتوانستند توده مردم را با خود همراه سازند و مردم در میان این جریان ها، به رهبری حضرت امام و روحانیت اعتماد کردند. در این تحقیق، به ارزیابی جریان های ملی و مذهبی و چپی پرداخته و نحوه فعالیت های آنها را در پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

Authors

سیدرحمان میرزازاده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی