جبران خسارت ناشی از دستور موقت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_030

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

دستور موقت اقدام جهت پیشگیری از وقوع خسارت می یاشند که در مواد ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است. با توجه به اینکه خسارات ناشی از این نهاد اکثرا به دلیل طرح نا به جای دعوای خواهان می باشد ؛در این نوشتار نحوه جبران خسارت توسط خواهان به واسطه پرداخت خسارت احتمالی توسط وی و سپس نحوه جبران خسارت توسط قاضی تبیین خواهد شد.

Authors

سکینه بنکی

دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران