بررسی و شبیه سازی اثر انفجار مقدار مشخصی ماده ی منفجره بر فضای داخلی ساختمان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SAZEAMN02_048

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

در این مقاله، انفجار یک پوست ه حاوی مواد منفجره در داخل یک اتاقک بتنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پارامترهای انفجاری در داخلاتاقک و نحوه ی تخریب دیوار های بتنی، درب فلزی و پنجره ی شیشه ای آن با نرم افزا ر LS-Dyna شبیه سازی شده است. شبیه سازی عددی بهصورت سه بعدی و با روش اویلری- لاگرانژی انجام شده است. در نهایت مقادیر فشار ماکزیمم موج انفجار و تنش اعمالی در موقعیت های مختلف اتاقک محاسبه گردیده و با حداقل مقادیر فشار موج انفجار مورد نیاز برای تخریب اهداف مختلف مقایسه شده است.

Authors

محمد کریمی

کارشناسی ارشد متالورژی سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزسا