مد لسازی عددی ورق فولادی مجهز به الیاف تقویت شده در برابر انفجار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SAZEAMN02_049

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

پژوهش ها به منظور افزایش مقاومت مواد در برابر ضربه و نیرو و نیز حرارت و .. همواره مورد توجه پژوهشگران می باشد. این عامل در زمینه مهندسی سازه و نوع کاربری سازه ها دارای اهمیت دو چندان می باشد. بر این منظور در این پژوهش با هدف افزایش مقاومت در برابر انفجار برروی دیوار برشی فولادی که به عنوان یکی از سازه های صنعتی و نظامی مطرح می گردد پرداخته می شود. با توجه به ویژگی عملکرد مثبت الیاف شیشه اپوکسی، با مقاوم سازی ورق فولادی با این نوع الیاف در برابر ماده انفجار، علمکرد دیوار برشی فولادی به صورت شبیه سازی مبتنی بر روش المان محدود در نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وجود الیاف شیشه اپوکسی در برابر انفجار می تواند باعث کاهش میزان جابجایی ورق به علت کاهش انرژی کرنشی در ورق فولادی و همچنین کاهش میزان جذب انرژی حاصل که در قالب موج انفجار می باشد، داشته باشد. در نهایت با جذب انرژی توسط الیاف شیشه تقویتی با اپوکسی ورق فولادی تقویت شده با دریافت کمترین میزان تنش در برابر ماده انفجار شاهد کمترین کمانش با افزایش میزان ضخامت الیاف تقویتی گردید. در نهایت نتایج نشان دهنده تاثیر بسیار مطلوب بهبود مقاومت ورق فولادی مرکب با الیاف شیشه تقویت شده با اپوکسی در برابر ماده انفجار می باشد.

Authors

علی عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایرا ن

مهدی عاصمی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایرا ن