بررسی اثر کاربرد کود شیمیایی نیترات پتاسیم و کود زیستی آزوسپیریلیوم بر رشد و درصد گلدهی گل مریم رقم دابل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 155

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSUM-30-2_011

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1400

Abstract:

گل مریم از مهم ترین گل های بریده ایران و جهان به شمار می آید. در این تحقیق اثر دو نوع کود زیستی و شیمیایی بر صفات رویشی و زایشی گل مریم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مطالعه گردید. سطوح مورد استفاده کود شیمیایی نیترات پتاسیم ۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. کود زیستی آزوسپیریلیوم در دو سطح مصرف و عدم مصرف استفاده گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد، صفات مربوط به برگ، میزان کلروفیل، وزن کل پیاز۵، وزن پیاز اصلی۶، قطر پیاز اصلی، تعداد پاگیاه و سوخک و میزان پتاسیم تحت تاثیر اثر اصلی نیترات پتاسیم قرار گرفتند. در اثر اصلی آزوسپیریلیوم صفات قطر پیاز اصلی، قطر ساقه و میزان پتاسیم معنی دار گردیدند. همچنین در مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات وزن تر برگ، شاخص سطح برگ، وزن و قطر پیاز اصلی، تعداد پاگیاه، تعداد سوخک و میزان پتاسیم معنی دار گردیدند. از طرف دیگر صفات تعداد برگ، تعداد روز تا به ساقه رفتن، تعداد روز از ساقه رفتن تا برداشت گل و ارتفاع ساقه گل دهنده تحت تاثیر هیچ کدام از تیمارها قرار نگرفتند. نیترات پتاسیم با میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار تقریبا بیشتر صفات به خصوص گلدهی را تحت تاثیر خود قرار داد و تعداد سوخک را به حدود ۲۰ عدد افزایش داد. آزوسپیریلیوم تاثیر اندکی بر صفات رشدی و زایشی نشان داد.

Keywords:

عملکرد , کود شیمیایی و زیستی , گیاه زینتی

Authors

هادی قاسمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدی رضائی

دانشگاه صنعتی شاهرود

حمیدرضا اصغری

دانشگاه صنعتی شاهرود

حسن قربانی قوژدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdelaziz M., Pokluda R., and Abdelwahab M.M. ۲۰۰۷. Influence of ...
 • Boyerahmadi M., Jafari S., and Rosta MJ. ۲۰۱۱. Azosprrillum, importance ...
 • Chabot, R., Antoun, H., and Cescas, M. P. ۱۹۹۳. Stimulation ...
 • Dhua, R. S., Ghosh, S. K., Mitra, S. K., Yadav, ...
 • Ghasemi M., and Kafi M. ۲۰۰۵. Science and practical floriculture. ...
 • GhortTappeh A.H., and Ghalavand A. ۲۰۰۶. Effects of fertilizer systems ...
 • Hajiloo M. ۲۰۱۰. The effects of bio-priming with Azospirillum and ...
 • Heydari S., Soltani F., and Azizi M. ۲۰۱۳. Influence of ...
 • Hernandez A. N., Hernandez A., and Heydrich M. ۱۹۹۵. Selection ...
 • Kabir A.K.M.R., Iman M.H., Mondal M.M.A., and Chowdhury S. ۲۰۱۱. ...
 • Kandan, A. ۲۰۰۰. Induction of systemic resistance against tomato spotted ...
 • Kapulnik Y., Sarig S., Nur A., Okon Y., and Henis, ...
 • Khalighi A. ۱۹۹۱. Floriculture and nurture ornamental plant of Iran. ...
 • Khobragade R.I., Damke M.M., and Jadhao B.J. ۱۹۹۷. Effect of ...
 • Nematollahi F., Tehranifar A., Azizi M., and Davarinejad Gh. ۲۰۱۱. ...
 • Organization of agriculture. ۲۰۰۲. Statistics minister surface of ornamental plant. ...
 • Reddy B., and Singh K. ۱۹۹۷. Effect of planting bulb ...
 • Remrody M. ۱۹۹۵. Appointment the best type and measure of ...
 • Samavat S., Pakzi A., Ladan Moghadam A., and Samavat S. ...
 • Serek, M., Sisler, E., and Reid, S. ۱۹۹۵. ۱-Methylcopropene, A ...
 • Shende S.T., and Apte R. ۱۹۸۲. Azospirilluminoculation-A highly remunerative input ...
 • Shaukat K., Affrasayab S., and Hasnain S. ۲۰۰۶. Growth response ...
 • Shor M., Tehranifar A., Nemati H., Selahvarzi Y., and Alizade ...
 • Tilak K.V.B.R., and Singh G. ۲۰۰۲. Azospirillumbiofertilizer for rainfed crops. ...
 • Zahir A.Z., Arshad M., and Kalid A. ۱۹۹۸. Improving maize ...
 • نمایش کامل مراجع