بررسی و تبیین علل عدم موفقیت در عقد قرارداد ، تشکیل تشکلهای بهره برداری و تبیین و ارائه راهکارهای عملی ممکن در واحد عمرانی یک و چهار شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود در استان آذربایجان غربی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1391912
Publish: 6 February 2022
دسته بندی علمی:
View: 1,179
Pages: 893
Publish Year: 1392

This Research With 893 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

ایران کشوری است خشک و آب عامل محدود کننده توسعه کشاورزی در اغلب نقاط کشور می باشد. مهمترین مساله در مدیریت منابع آب در کشور در حال حاضر برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضای آب می باشد. از آنجا که عرضه آب همیشه محدود بوده و مقدار تقاضا نیز با افزایش جمعیت و بهبود سطح زندگی دایما بالا می رود، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب دارای اهمیت ویژه ای می باشد. نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی به مصرف می رسد ضرورت استفاده از مکانیزم ها و روشهایی جهت بهبود مدیریت بهره برداری از منابع آب در این بخش بیشتر احساس می شود(احسانی ۱۳۸۵). آنچه مسلم است کشورهایی که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارند و یا از کمبود آب رنج می برند می بایست راهبرد خاصی در جهت استفاده صحیح و مطلوب از آن داشته باشند و با مدیریت صحیح بر مشکل آب فایق آیند. در حال حاضر ۸۳ میلیارد متر مکعب آب(۹۳ درصد کل منابع آبی) به بخش کشاورزی اختصاص دارد. علاوه بر محدودیت منابع آب و توزیع مکانی نامناسب آب در پهنه جغرافیایی کشور، متاسفانه بهره وری و کارایی استفاده از این منبع بسیار پایین است به طوری که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود ۳۲ درصد می باشد(کمیته ملی وآبیاری و زهکشی نشریه شماره۱۰۱). تجزیه و تحلیل شاخصهای مصرف آب در بخش کشاورزی نشان دهنده تلفات زیاد آب در این بخش می باشد که قسمتی از آن اجتناب ناپذیر بوده ولی قسمت زیادی از آن را می توان با مدیریت صحیح و کارآمد اصلاح نمود. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که پایین بودن عملکرد شبکه های آبرسانی و زهکشی تا حد زیادی معلول مدیریت ضعیف بهره برداری و نگهداری این گونه شبکه هاست که خود مانعی در تحقق عدالت توزیع و مصرف آب می باشد. تامین مطمئن آب و تحویل حجمی آن با ابزارهای مناسب به زارعین در زمان و مکان مناسب سبب افزایش درآمد زارعین مناطق مورد نظر می شود و در نتیجه زارعین انگیزه کافی برای مشارکت بیشتر در تامین هزینه های بهره برداری و نگهداری خواهند داشت(حیدریان ۱۳۸۴). همچنین افزایش سریع هزینه های احداث پروژ های آبیاری و ناتوانی بخش دولتی در تامین هزینه های سرمایه گذاری و نگهداری از تاسیسات آبی توجه برنامه ریزان را به امکان بهبود عملکرد سیستم های آبیاری موجود معطوف داشته و لزوم افزایش نقش بهره برداران را مطرح ساخته است. از آنجا که تدوین نظام بهره برداری منابع و مصرف آب جز با تفکر،  نگرش و برنامه ریزی سیستمی و استفاده از دانش بومی و تشریک مساعی جوامع محلی امکان پذیر نمی باشد، سوق دادن سرمایه گذاری ها از منابع دولتی به غیر دولتی و سپردن کار مردم به تشکل های مردمی ضرورت یافته و امروزه یکی از رویکردهای انتقال و توزیع آب کشاورزی در ایران است. در این راستا تشکیلاتی تحت عنوان تشکل های آب بران ایجاد شده است(حیدریان ۱۳۸۲). در ایران در چند دهه اخیر دولت ها در بیشتر مواقع بر توسعه منابع آبی تاکید داشته اند ولی نسبت به ایجاد و توسعه شبکه های آبیاری توجه چندانی نشده است. علاوه بر این در زمینهای تحت پوشش شبکه های آبیاری به موضوع مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها و امکان مشارکت کشاورزان بی توجه بوده است. نتیجه این امر کاهش راندمان آب به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کاهش بازده سرمایه گذاری در توسعه منابع آبی بوده است(نجفی ۱۳۷۸). به اعتقاد اکثرکارشناسان پایین بودن راندمان آبیاری در کشورهای در حال توسعه به علت عدم مشارکت واقعی بهره برداران در امر تصمیم گیری، اجرا، مدیریت و نگهداری از شبکه های آبیاری است. سیاست مشارکت بهره برداران در مراحل اجرایی شبکه های آبیاری از اواخر دهه ۸۰ میلادی عمدتا به لحاظ ناتوانی سازمان های دولتی مسئول در امر ساماندهی بخش آب و نیز عدم تامین هزینه های نگهداری و بهره برداری این شبکه ها مورد توجه خاص قرار گرفته و بیش از ۲۰ کشور جهان سیاست ایجاد انگیزه و تشویق بهره برداران برای مشارکت در احداث شبکه ها اتخاذ شده است(خدری ۱۳۸۳). آنچه بیشتر متصدیان شبکه های آبیاری را به مدیریت تشکلهای آببران متمایل می نماید، بحث اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی در شرکتهای بهره برداری می باشد. همکاری تشکل های آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری باعث کاهش پرسنل و همچنین هزینه های بهره برداری و نگهداری می گردد. مدیریت تشکل ها در شبکه های آبیاری با توجه به حضوردایم ایشان در محل، راندمان آبیاری بهتر و بهبود انتقال و توزیع آب را در شبکه های آبیاری به دنبال دارد. در واقع انتقال مدیریت را بایستی به عنوان یک فرایند ظرفیت سازی دانست که چامعه محلی را قادر می سازد، برای توسعه برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری، مسئولیت های بیشتری را بپذیرد(کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۷).

پیش گفتار Research

معرفی موضوع

علاقه و تمایل برای انتقال مدیریت آبیاری از تشکیلات دولتی به بخش خصوصی و تشکل های آب بران در سراسر جهان روز به روز افزایش می یابد تا بدانجا که در بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به یک سیاست ملی تبدیل شده است. در این راستا تلاش کارشناسان و صاحب نظران، به منظور یافتن راهکارهای مناسب برای حضور گسترده و همه جانبه مردم روستاها و جوامع محلی در مدیریت نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در سراسر جهان بی وقفه ادامه دارد. بنابراین امروزه دیگر، مباحث مطرح شده توسط کارشناسان، در مورد ضرورت واگذاری مدیریت منابع به کشاورزان نیست، بلکه چگونگی واگذاری مدیریت مطرح است. آنچه مهم است آن است که مدیران و مسئولان دولتی با اصول و مبانی نظری و روشهای مشارکت، مفهوم توسعه پایدار، مسایل و مشکلات و مکانیسم های مناسب برای حل مشکلات، به درستی آشنا شوند و با استفاده از روش های مناسب و به کمک کارشناسان، تسهیلگران و مدافعان روش های مشارکت، زمینه حضور و مشارکت فعال روستاییان و مردم جوامع محلی را در تصمیم گیری، مسئولیت پذیری، برنامه ریزی، طراحی و اجرا، مدیریت نگهداری و بهره برداری، پایش و ارزشیابی طرح ها و پروژه های اجرا شده، فراهم آورند(کهریزی ۱۳۸۰). توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی و سایر مسایل دخیل و ریشه یابی مشکلات با دید وسیع تر و لحاظ جوانب مساله می تواند ما را در تصمیم گیری و انتخاب راه حل کمک شایانی نماید. ایجاد انگیزه در زراعین و مشترکین جهت قانونمند نمودن توزیع و تحویل آب همچنین افزایش درآمد شبکه نیازمند بررسی و اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی دارد که در طول دوره بهره برداری از شبکه به سمت بی توجهی و عدم اعتماد زارعین و پایبند بودن به ساختار های سنتی در شبکه پیش رفته لذا ریشه یابی انگیزه ها، نیازها و علت و معلول ها در تشویق مشترکین جهت عقد قرارداد آب نیازمند ارزیابی و نظر سنجی وسیع در سطح شبکه و حتی شهرستان دارد و جهت تصمیم گیری صحیح و جلوگیری از پایمال شدن حقوق سایر کشاورزان رسیدن به راه حل مسالمت آمیز با گزینه های تشویقی در جهت خواسته های مشترکین و توجه به امر خصوصی سازی و ایجاد تشکل های آب بران با حمایتهای فنی از طرف شرکت می تواند باعث حرکت در جهت اعتماد سازی و حفظ ساختار شبکه برای پیشبرد اهداف بلند مدت باشد.

در تحقیق حاضر به بررسی و تبیین دلایل عدم موفقیت در عقد قرارداد بین کشاورزان و شرکت بهره برداری برای تحویل آب و وصول آب بها، تحویل حجمی آب، عدم تمکین زارعین به حاکمیت دولت در شبکه ها و مهمتر از همه عدم موفقیت در تشکیل تشکل های بهره برداری و تعاونی های آب بران در دو واحد عمرانی ۱ و ۴ شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود شهرستان میاندوآب پرداخته شده است. نتایج حاصل می تواند در جهت پیشبرد اهداف دولت، حل مسالمت آمیز مشکلات و رضایت کشاورزان گردد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای، به دست آمد. در این مطالعه پرسشنامه ها در چهار سطح کشاورزان، عوامل شرکت بهره برداری و امور آب، مسئولین و مقامات سیاسی و معتمدین و شوراهای اسلامی طرح گردیده است. پس از تعیین روایی و اعتبار،  پرسشنامه ها توزیع شده و بر اساس جوابها اقدام به تحلیل شده و علل عدم موفقیت ایجاد تشکل های آب بران بررسی شده و راهکارهای مناسب ارایه می شود. پس از طراحی پرسشنامه بر اساس هدف و فرضیات تحقیق، پرسشنامه در اختیار اساتید دانشگاهی و تعدادی از صاحبنظران ترویج در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب، سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی و کارشناسان فنی امور آب و مدیریت جهاد کشاورزی میاندوآب، سازمان آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی قرار داده شد و پس از جمع آوری نتایج ایشان اصلاحات لازم انجام گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش اندازه گیری ضریب کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه ها و طبقه بندی آنها با روشهای آماری فیشر و مان ویت نی فرضهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و روابط کلی و مورد نیاز با روشهای رگرسیون خطی و چند گانه و تحلیل مسیر تخمین زده شد. برای توصیف کمی چگونگی توزیع ویژگیهای معین در بین گروهی از افراد جامعه از روشهای آمار توصیفی(شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی) و برای بررسی روابط بین متغیرها از آمار تحلیلی و استنباطی(آزمون های مان ویت نی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) استفاده می شود. این پرسشنامه ها به گونه ای طراحی شده است که نتایج حاصل از تفسیر و تجزیه آماری آنها می تواند موارد زیر را روشن کند:

·        ریشه ها و مشکلات  اجتماعی و فرهنگی در عدم عقد قرارداد

·        ریشه ها و مشکلات مالی در عدم عقد قرارداد

·        دلایل نارضایتی کشاورزان از مسئولین اداری و سیاسی در رابطه با بحث آب

·        دلایل نارضایتی کشاورزان از کارشناسان مربوط در بخش آب

·        دلایل عدم اعتماد زارعین نسبت به عقد قرارداد

·        راه های حمایتی ارگانهای دولتی در حل مشکل

·        راهکارهای انگیزشی مناسب برای تشکیل تعاونی های آب بران

·        را ههای انگیزشی و تشویقی مناسب برای عقد قرارداد آب

·        راهکار مناسب برای تحویل حجمی آب

 

- منطقه مورد مطالعه

شبکه آبیاری و زهکشی دشت میاندوآب در استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران بین'۵۰ º۳۶ تا '۱۵ º۳۷ عرض شمالی و '۵۰ º۴۵ تا '۱۵ º۴۶ طول شرقی قرار گرفته است. عمده ترین منبع آب های سطحی دشت، حاصل از جریان رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود می باشد که بیست هزار هکتار آن به دلیل باتلاقی بودن و داشتن سطح تراز آب برابر با سطح دریاچه ارومیه قابل استفاده نمی باشد. شصت هزار هکتار آن با اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی قابل استفاده خواهد بود و باقی اراضی در محدوده طرح ها و مناطق مسکونی واقع شده است. پتانسیل آب سطحی دشت میاندواب ۲/۲ میلیارد متر مکعب و پتانسیل آب زیرزمینی آن ۴۰ میلیون متر مکعب می باشد. از نظر شرایط فعلی بهره برداری از آب و خاک، اراضی تحت پوشش آب سطحی از طریق کانالهای احداثی در حدود ۳۹۰۰۰ هکتار می باشد. تعداد روستاهای موجود در محدوده شبکه ۷۷ روستا با جمعیت ۱۰۴۰۰۰ نفر و تعداد مشترکین دارای اراضی و حقابه ۲۲۰۰۰ نفر می باشد. شبکه اصلی آبیاری به مجموعه کانالهای آبیاری گفته می شود که از سال ۱۳۵۵ در دست بهره برداری می باشد. این کانالها نقش انتقال آب از سد نوروزلو تا مزارع را بر عهده داشته و آخرین آبگیر ساخته شده بر روی آنها آب را به قطعات زراعی به وسعت تقریبی ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار به نام مزرعه تحویل می دهد و مشتمل بر کانالهای اصلی، درجه یک، کانالهای درجه دو و کانالهای جانبی یا آبرسان می باشد(مهندسین مهاب قدس ۱۳۸۱). کانال اصلی آب را از دهانه آبگیر خروجی سد انحرافی تحویل گرفته و تا محل تحویل به کانالهای درجه یک انتقال می دهد. در شبکه آبیاری زرینه رود آب از خروجی های سد انحرافی نوروزلو در ساحل چپ به کانال اصلی[۱](M.C) به طول ۵/۱۳ کیلومتر و در ساحل راست به کانال اصلی به نام کانال درجه یک بالا دست[۲] (U.R.B.P.C)به طول ۱۰۵/۱۵ کیلومتر تحویل می گردد. کانال اصلی سمت چپ وظیفه تحویل آب به کانالهای درجه یک منطقه مرکزی(محدوده واحدهای عمرانی ۶  و ۷) و درجه یک ساحل چپ(محدوده واحدهای عمرانی ۲، ۵، ۴-۹ و ۵-۹) و کانال اصلی سمت راست وظیفه تحویل آب به کانال درجه یک سمت راست(محدوده واحدهای عمرانی ۱، ۳، ۴ و ۱-۹ تا ۳-۹) را بر عهده دارند. شبکه اصلی زهکشی شامل زهکشهای عمده ای است که همزمان با احداث شبکه اصلی آبیاری یا پس از آن ساخته شده اند. نقش اصلی این زهکشها جمع آوری رواناب سطحی مزارع، جریانهای حوزه های بالادست، زهاب منطقه، هرز آب کانالها و تخلیه آنها در یک مسیل طبیعی و یا مناطقی خارج از محدوده مزارع می باشد. زهکشهای L، R، M، N، CH، L.S.M.D، L.S.P.D، G، H۶۷LD، H۶۹LD، C، H۳۷LD و زهکش حیران تپه رش شبکه اصلی زهکشی دشت میاندوآب را تشکیل می دهند[۲۹]. به منظور سهولت در امر مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی در منطقه طرح زرینه رود محدوده طرح به ۹ واحد بزرگ که مساحت آنها بین ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ هکتار است تقسیم شده که مجموعه ای از مزارع را در بر می گیرد حدود این واحدها را اغلب کانالهای اصلی و درجه ۲ آبیاری، زهکشهای اصلی و در مواردی جاده های اصلی تعیین می کنند(همان منبع). سیمای کلی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود در شکل ۱ آمده است. واحد های عمرانی مورد مطالعه در این تحقیق شامل واحد های عمرانی شماره ۱ و ۴ می باشد. واحد عمرانی شماره ۱ در ساحل راست رودخانه زرینه رود قرار گرفته است و از سمت شمال به کانال درجه دوم ساحل راست(R.S) و از شرق به کانال اصلی و درجه یک سمت راست(UR.P-R.P) و از جنوب و غرب به رودخانه زرینه رود منتهی می شود و شامل ۸ مزرعه است که به شماره های ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۵۶، ۵۸ و ۶۱ مشخص شده اند. مزارع ۴۰ الی ۴۵ از کانالR.P آبگیری می کنند و بقیه مزارع از کانال R.S آبگیری می نمایند(همان منبع).

فهرست مطالب Research

موضوع                                                                                                   صفحه                          

فصل اول: معرفی موضوع                                                                              ۱                
۱-۱- مقدمه                                                                                                                                   ۲      

۱-۲- معرفی موضوع                                                                                                                      ۳

۱-۳- منطقه مورد مطالعه                                                                                                                ۵      

۱-۴- بیان مساله                                                                                                                              ۷      

۱-۵- اهداف تحقیق                                                                                                                        ۱۰

۱-۶- اهمیت انجام تحقیق                                                                                                               ۱۱

۱-۷- محدودیت های تحقیق                                                                                                          ۱۲

۱-۸-۱- مشارکت                                                                                                                          ۱۲

۱-۸-۲- مسئولیت پذیری                                                                                                                ۱۲

۱-۸-۳- همکاری                                                                                                                           ۱۳

۱-۸-۴- رضایت کشاورزان                                                                                                            ۱۳

۱-۸-۵- مشروعیت                                                                                                                         ۱۳

۱-۸-۶- روایی یا اعتبار                                                                                                                  ۱۳

۱-۸-۷- پایایی یا قابلیت اعتماد                                                                                                      ۱۴

فصل دوم: ادبیات موضوع
بخش اول
قسمت اول: انتقال مدیریت آبیاری
۲-۱-۱- مقدمه                                                                                                                               ۱۷

۲-۱-۲- انتقال مدیریت آبیاری                                                                                                      ۱۸

۲-۱-۳- چرا انتقال مدیریت آبیاری این چنین فراگیر است؟                                                         ۲۱

۲-۱-۴- آیا انتقال مدیریت امکان پذیر است؟                                                                               ۲۲

۲-۱-۵- زمینه ها و بستر های ضروری برای انتقال مدیریت آبیاری                                               ۲۳

۲-۱-۶- افراد ذی نفع در فرایند انتقال مدیریت آبیاری                                                                   ۲۶

۲-۱-۷- اهداف انتقال مدیریت                                                                                                       ۲۹

۲-۱-۸- خدمات اصلی و حمایتی که باید انتقال یابند                                                                   ۳۰

۲-۱-۹- جوانب گوناگون سپردن کار بهره برداری و نگهداری طرح به موسسات دولتی             ۳۲

۲-۱-۹-۱- عدم استفاده کامل از امکانات                                                                                     ۳۳

۲-۱-۹-۲- نگهداری ناکافی زیرساخت های شبکه                                                                        ۳۳

۲-۱-۹-۳- عدم کارایی موسسات دولتی اداره کننده شبکه های آبیاری                                       ۳۳

۲-۱-۹-۴- دریافت ناکافی هزینه ها از بهره برداران                                                                      ۳۳

۲-۱-۱۰- سازماندهی تشکل های مردمی بهره برداری                                                                   ۳۳

۲-۱-۱۱- اهداف و نتایج مورد انتظار از برنامه های انتقال مدیریت                                               ۳۴

۲-۱-۱۲- موانع فرهنگی انتقال مدیریت آبیاری                                                                             ۳۴

۲-۱-۱۳- موانع موسسات دولتی در انتقال مدیریت                                                                       ۳۵

۲-۱-۱۴- تسهیل کننده ها و پتانسیل های تاریخی  فرهنگی                                                          ۳۵

۲-۱-۱۵- مقدمات و پیش نیازها در موسسات دولتی                                                                     ۳۵

۲-۱-۱۶- مقدمات و پیش نیازها در بین کشاورزان                                                                       ۳۶

۲-۱-۱۷- تمهیدات لازم و مراحل انتقال مدیریت                                                                          ۳۷

۲-۱-۱۸- روش های مختلف واگذاری مدیریت به آبیاران                                                             ۳۷
۲-۱-۱۹- تاثیر واگذاری مدیریت تاسیسات آبی بر کارایی آبیاری                                                 ۳۹
۲-۱-۲۰- خلاصه و جمع بندی                                                                                                      ۴۰
قسمت دوم: مشارکت
۲-۲-۱- مقدمه                                                                                                                               ۴۳
۲-۲-۲- مفهوم گروه اجتماعی وروابط درون گروهی افراد                                                            ۴۳
۲-۲-۳- تعریف و مفهوم مشارکت                                                                                                 ۴۵
۲-۲-۳-۱- درگیری ذهنی وعاطفی                                                                                                ۴۵
۲-۲-۳-۲-انگیزش برای یاری دادن                                                                                               ۴۵
۲-۲-۳-۳- پذیرش مسئولیت                                                                                                          ۴۶
۲-۲-۴- آثار و پیامدهای  مشارکت                                                                                                ۴۸
۲-۲-۵- موانع و محدودیتهای مشارکت                                                                                         ۵۰
۲-۲-۶- درجه مشارکت                                                                                                                 ۵۱
۲-۲-۷- انواع مشارکت                                                                                                                  ۵۲
۲-۲-۷-۱- مشارکت تحمیل شده                                                                                                   ۵۲
۲-۲-۷-۲- مشارکت ابزاری                                                                                                           ۵۲
۲-۲-۷-۳- مشارکت توسعه ای                                                                                                      ۵۲
۲-۲-۸- مشارکت در تصمیم گیری                                                                                               ۵۳
۲-۲-۹- مشارکت در اجرا                                                                                                             ۵۳
۲-۲-۱۰- مشارکت در سهم بندی سود                                                                                          ۵۴
۲-۲-۱۱- مشارکت در ارزیابی                                                                                                      ۵۴
۲-۲-۱۲-  توسعه و سازماندهی تشکل های مردمی                                                                       ۵۴
۲-۲-۱۳- مشارکت  وتوسعه جامعه روستایی                                                                              ۵۵
۲-۲-۱۴- مشارکت جامعه روستایی ؛ وسیله یا هدف                                                                      ۵۶
۲-۲-۱۵- دیدگاههای مختلف از نظر درک مفهوم مشارکت در توسعه                                          ۵۷
۲-۲-۱۶- چگونگی ترغیب روستائیان به مشارکت                                                                         ۵۸
۲-۲-۱۷- موانع موجود در زمینه مشارکت روستائیان ایران                                                             ۵۸
۲-۲-۱۸- یاریگریها و تعاونیهای سنتی در ایران                                                                              ۵۹
۲-۲-۱۹- یاریگری ها ی ستنی در زمینه آب و آبیاری                                                                   ۶۰
۲-۲-۲۰- یاریگری های عادی در زمینه آب و آبیاری                                                                    ۶۰
۲-۲-۲۱- خود یاری در حفظ سازمانهای آبیاری سنتی و استخدام کارگذاران                                ۶۰
۲-۲-۲۲- مبانی و راهکارهای مشارکت مردمی در مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری    ۶۱
۲-۲-۲۳- نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                                                    ۶۱
قسمت سوم: تشکل ها و تعاونی آب بران
۲-۳-۱-  مقدمه                                                                                                                              ۶۴
۲-۳-۲- تشکل های آب بران                                                                                                        ۶۴
۲-۳-۳- اهیمت تشکل های آببران                                                                                                 ۶۶
۲-۳-۴- مقایسه شبکه های سنتی و مدرن از نظر مدیریت بهره برداری و نگهداری                      ۶۶
۲-۳-۵- مراحل توسعه تشکلهای آب بران                                                                                     ۶۷
۲-۳-۶- ضرورت ایجاد تشکلهای آب بران                                                                                  ۶۷
۲-۳-۶-۱- ضرورتهای فنی                                                                                                            ۶۸
۲-۳-۶-۲- ضرورتهای فرهنگی                                                                                                     ۶۸
۲-۳-۶-۳- ضرورتهای اقتصادی                                                                                                    ۶۹
۲-۳-۶-۴- ضرورتهای قانونی                                                                                                        ۶۹
۲-۳-۷- هدف از ایجاد تشکلهای آب بران                                                                                   ۶۹
۲-۳-۸-فعالیتهای مورد نیاز ایجاد تشکلهای آب بران                                                                   ۷۰
۲-۳-۹- مشکلات تشکلهای آب بران                                                                                           ۷۱
۲-۳-۱۰- پایداری تشکلهای آب بران                                                                                           ۷۲
۲-۳-۱۱-شرایط عضویت در تشکل                                                                                               ۷۳
۲-۳-۱۲-برخی معیارهای عضویت کشاورزان در تشکلها                                                              ۷۳
۲-۳-۱۳-وظایف تشکل آببران در هر واحد بهره برداری                                                              ۷۴
۲-۳-۱۴-سازماندهی اجرای وظایف                                                                                              ۷۵
۲-۳-۱۵- تجزیه و تحلیل مشکلات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی            ۷۶
۲-۳-۱۵- ۱-  مشکلات در سطح مملکتی                                                                                     ۷۶
۲-۳-۱۵- ۲- مشکلات در سطح مزرعه                                                                                         ۷۶
۲-۳-۱۶- دلایل مشکلات موجود                                                                                                 ۷۶
۲-۳-۱۷- سیاست گذاری دولت برای حل مشکلات                                                                    ۷۷
۲-۳-۱۸- مشخصه های گروه های بهره بردار آب                                                                        ۷۸
۲-۳-۱۹- گروه های بهره بردار آب و اتحادیه گروه های بهره برداران آب                                 ۷۸
۲-۳-۲۰- مشخصه های شرکتهای خصوصی بهره برداری و نگهداری                                          ۷۹
۲-۳-۲۱- نتایج پیش بینی شده از تشکیل گروه های بهره بردار آب و شرکتهای خصوصی بهره
 برداری و نگهداری                                                                                                                        ۷۹
۲-۳-۲۲- وضعیت فعلی مدیریت آب                                                                                            ۸۰
۲-۳-۲۳- بستر تشکیلاتی                                                                                                               ۸۱
۲-۳-۲۳-۱- چارچوب سیاست گذاری                                                                                         ۸۱
۲-۳-۲۳-۲- نقش دست اندرکاران اصلی در چارچوب سازمانی مطلوب و پیش شرطهای لازم   ۸۳
۲-۳-۲۴- مفهوم کلی از گروه بهر ه بردار آب                                                                             ۸۵
۲-۳-۲۵-تشکیلات سازمانی گروه بهره بردار آب                                                                         ۸۵
۲-۳-۲۶-  آینده گسترش ارتباط گروه های بهره بردار آب و شرکتهای بهره برداری و
نگهداری                                                                                                                                         ۸۶
۲-۳-۲۷- ثبت قانونی گروههای بهره بردار آب                                                                            ۸۸
۲-۳-۲۸- واگذاری حق امتیاز وزارت کشاورزی به گروه های بهره بردار آب                            ۸۸
۲-۳-۲۹- واگذاری حق امتیاز وزارت نیرو به شرکت های بهره برداری و نگهداری                    ۸۹
۲-۳-۳۰- تحویل حجمی آب                                                                                                        ۸۹
۲-۳-۳۱- مشوق ها و محدودیت ها                                                                                              ۹۰
۲-۳-۳۲- ساختار ارتباطی اتحادیه شرکت های تعاونی آب بران                                                  ۹۱
۲-۳-۳۳- بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب صحیح اهداف تشکیل تعاونی آب بران و
میزان رعایت آن                                                                                                                             ۹۲
۲-۳-۳۴- بحث و نتیجه گیری                                                                                                       ۹۳
بخش دوم: تجربیات جهانی در تشکیل تشکلها و تعاونی آببران
۲-۲-۱- مقدمه                                                                                                                               ۹۶   
۲-۲-۲- تجربه تشکلهای آب بران در برخی کشورها                                                                   ۹۷
۲-۲-۲-۱- مکزیک                                                                                                                       ۹۹
۲-۲-۲-۲- اسپانیا                                                                                                                           ۱۰۰
۲-۲-۲-۳- هندوستان                                                                                                                     ۱۰۰
۲-۲-۲-۴- ماداگاسکار                                                                                                                 ۱۰۲
۲-۲-۲-۵- چین                                                                                                                             ۱۰۳
۲-۲-۲-۵-۱- نظام مدیریت آبیاری در چین                                                                                   ۱۰۳
۲-۲-۲-۵-۲- جمع آوری اب بها                                                                                                   ۱۰۵
۲-۲-۲-۶-آلبانی                                                                                                                           ۱۰۶
۲-۲-۲-۷- غنا                                                                                                                               ۱۱۲
۲-۲-۲-۸-سایر کشورها                                                                                                                ۱۱۳
۲-۲-۳-حقوق و ساختار قانونی تعاونی ها وتشکل های آب بران در دنیا                                         ۱۱۴
بخش سوم: مطالعات انجام شده در ایران
۲-۳-۱- تجربه داخلی در انتقال مدیریت                                                                                        ۱۱۹
۲-۳-۲- بررسی زمینه ها و ضرورت انتقال مدیریت در تجربه داخلی                                              ۱۲۰ 
۲-۳-۳- مطالعات انجام شده                                                                                                           ۱۲۲
۲-۳-۴-شرکت کشاورزی جنوب                                                                                                  ۱۲۶
۲-۳-۴-۱- تاریخچه و نحوه تاسیس شرکت                                                                                  ۱۲۶
۲-۳-۴-۲- ساختار و نحوه اداره شرکت کشاورزی جنوب                                                           ۱۲۷
۲-۳-۵- مشارکت مردمی در مدیریت بهره برداری طرح تامین آب به دشت سمیرم                    ۱۳۰
۲-۳-۵-۱- کلیات طرح                                                                                                                 ۱۳۰
۲-۳-۵-۲- اداره سدها و تاسیسات بالادست                                                                                  ۱۳۱
۲-۳-۵-۳- اتحادیه تشکل ها در هر ایستگاه پمپاژ                                                                         ۱۳۲
۲-۳-۵-۴- گام های عملی برای انتقال مدیریت طرح تامین آب دشت سمیرم به بهره برداران     ۱۳۳
۲-۳-۶-تجربه انتقال مدیریت در شبکه آبیاری تجن                                                                       ۱۳۳
۲-۳-۶-۱- کلیات طرح                                                                                                                 ۱۳۳
۲-۳-۶-۲- اقدامات انجام شده                                                                                                       ۱۳۴
۲-۳-۶-۳- مشکلات                                                                                                                     ۱۳۴
۲-۳-۷- شبکه آبیاری قوریچای                                                                                                     ۱۳۵
۲-۳-۸-انتقال مدیریت در شبکه های آبیاری قزوین                                                                       ۱۳۵
۲-۳-۸-۱- کلیات طرح                                                                                                                  ۱۳۶
۲-۳-۸-۲- روند تشکیل تشکل های آب بران در شبکه قزوین                                                       ۱۳۹
۲-۳-۸-۳- مشکلات شبکه                                                                                                             ۱۴۰
۲-۳-۹- شرکت های تعاونی آب بران خراسان بزرگ                                                                  ۱۴۱
۲-۳-۱۰- تجربه انتقال مدیریت در شبکه آبیاری و زهکشی مغان                                                   ۱۴۱
۲-۳-۱۰-۱- کلیات طرح                                                                                                               ۱۴۲
۲-۳-۱۰-۲- اقدامات انجام شده                                                                                                     ۱۴۳
۲-۳-۱۱-تجربه انتقال مدیریت در شبکه آبیاری بهبهان                                                                   ۱۴۳
۲-۳-۱۱-۱- کلیات طرح                                                                                                               ۱۴۴
۲-۳-۱۱-۲- اقدامات انجام شده                                                                                                     ۱۴۴
۲-۳-۱۱-۳- مشکلات                                                                                                                   ۱۴۵
۲-۳-۱۲- پروژه جامع آب وخاک البرز                                                                                         ۱۴۵
۲-۳-۱۳- شبکه آبیاری صوفی چای                                                                                               ۱۴۵
۲-۳-۱۳- ۱-کلیات طرح                                                                                                               ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۲- تنگناها و چالشهای پیش روی در استفاده از خدمات بخش خصوصی در
 مدیریت ، بهره برداری و نگهداری شبکه صوفی چای                                                                  ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۲- ۱- عدم وجود افراد با تجربه در زمینه بهره برداری                                                  ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۲- ۲- عدم تمایل حضور پیمانکاران رتبه بالا در مدیریت شبکه آبیاری                       ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۲- ۳- تنگناها ی ناشی از عملکرد تعاونیها                                                                     ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۲- ۴- نارسائی فیزیکی شبکه                                                                                         ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۳- نقاط قوت استفاده از خدمات پیمانکاران در بهره برداری از شبکه                          ۱۴۷
۲-۳-۱۳- ۳- ۱- کاهش تصدی گری دولت و تعدیل مسائل اجتماعی                                         ۱۴۸
۲-۳-۱۳- ۳- ۲- کاهش بروکراسی اداری و سهولت در ارائه خدمات                                         ۱۴۸
۲-۳-۱۳- ۳- ۳- ره آورد چندین سال استفاده از خدمات پیمانکاری در مدیریت شبکه
 آبیاری و زهکشی صوفی چای                                                                                                      ۱۴۸
۲-۳-۱۴- نقش تشکلهای بهره برداری در مدیریت بهره برداری و نگهداری                               
 از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه                                                                                  ۱۴۹
۲-۳-۱۵- شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس                                                                              ۱۵۳
۲-۳-۱۶- تجربه انتقال مدیریت در شبکه آبیاری ورامین                                                                 ۱۵۶
۲-۳-۱۶- ۱- کلیات                                                                                                                       ۱۵۶
۲-۳-۱۶- ۲- اقدامات انجام شده                                                                                                    ۱۵۷
بخش چهارم: منطقه مورد مطالعه
۲-۴-۱- منطقه مورد مطالعه                                                                                                            ۱۵۹
۲-۴-۲- استان آذربایجان غربی                                                                                                      ۱۶۰
۲-۴-۳- شهرستان میاندوآب                                                                                                          ۱۶۸
۲-۴-۴- شبکه اصلی آبیاری                                                                                                           ۱۶۸
۲-۴-۴-۱- کانالهای اصلی                                                                                                             ۱۶۸
۲-۴-۴-۲-کانال درجه یک                                                                                                           ۱۶۹
۲-۴-۴-۳-کانال درجه دو                                                                                                              ۱۶۹
۲-۴-۴-۴-کانال آبرسان(جانبی)                                                                                                    ۱۶۹ 
۲-۴-۴-۵- شبکه آبیاری مزارع                                                                                                      ۱۷۰
۲-۴-۴-۶- کانال درجه ۳(T.C)                                                                                                   ۱۷۰
۲-۴-۴-۷- کانال درجه ۴(Q.C)                                                                                                  ۱۷۰
۲-۴-۴-۸- نهرچه های آبیاری(F.D)                                                                                            ۱۷۰
۲-۴-۴-۹- نهر رابط                                                                                                                       ۱۷۰
۲-۴-۵- شبکه اصلی زهکشی                                                                                                         ۱۷۱
۲-۴-۵- ۱-  شبکه زهکشی مزارع                                                                                                  ۱۷۱
۲-۴-۵- ۲- زهکشهای مزرعه                                                                                                        ۱۷۱
۲-۴-۵- ۳- زهکش درجه۳ (T.D)                                                                                              ۱۷۱
۲-۴-۵- ۴- زهکش درجه۴ (Q.D)                                                                                             ۱۷۱
۲-۴-۵- ۵- زهکش زیر زمینی                                                                                                       ۱۷۲
۲-۴-۵- ۶-  زهکش انحرافی                                                                                                         ۱۷۲
۲-۴-۶- قطعات کشاورزی                                                                                                             ۱۷۲
۲-۴-۶- ۱- مزرعه                                                                                                                         ۱۷۲
۲-۴-۶- ۲- بلوک آبیاری                                                                                                              ۱۷۲
۲-۴-۶- ۳- قطعه زراعی                                                                                                                ۱۷۲
۲-۴-۶- ۴- واحد زراعی                                                                                                               ۱۷۳
۲-۴-۷- واحدهای عمرانی                                                                                                             ۱۷۳
۲-۴-۷- ۱-  واحد عمرانی شماره                                                                                                   ۱۷۳
۲-۴-۷- ۲- واحد عمرانی شماره ۲                                                                                                 ۱۷۳
۲-۴-۷- ۳- واحد عمرانی شماره ۳                                                                                                 ۱۷۴
۲-۴-۷- ۴- واحد عمرانی شماره ۴                                                                                                 ۱۷۴
۲-۴-۷-۵- واحد عمرانی شماره ۵                                                                                                  ۱۷۴
۲-۴-۷-۶- واحد عمرانی شماره ۶                                                                                                  ۱۷۵
۲-۴-۷- ۷- واحد عمرانی شماره ۷                                                                                                 ۱۷۵
۲-۴-۷- ۸- واحد عمرانی شماره ۸                                                                                                 ۱۷۵
۲-۴-۷- ۹- واحد عمرانی شماره ۹                                                                                                 ۱۷۵
۲-۴-۷- ۹-۱- زیر واحد۱-۹                                                                                                         ۱۷۵
۲-۴-۷- ۹-۲- زیر واحد ۲-۹                                                                                                        ۱۷۵
۲-۴-۷- ۹-۳- زیر واحد ۳-۹                                                                                                        ۱۷۶
۲-۴-۷- ۹-۴- زیر واحد۴-۹                                                                                                         ۱۷۶
۲-۴-۷- ۹-۵- زیر واحد ۵-۹                                                                                                        ۱۷۶
۲-۴-۸- مناطق دشت                                                                                                                      ۱۷۶ 
۲-۴-۸- ۱- منطقه ساحل راست                                                                                                     ۱۷۶
۲-۴-۸- ۲- منطقه ساحل چپ                                                                                                        ۱۷۷
۲-۴-۸- ۳- منطقه مرکزی                                                                                                              ۱۷۷
۲-۴-۹- توزیع آب در شبکه آبیاری                                                                                               ۱۷۷
۲-۴-۱۰-  شبکه اصلی آبیاری                                                                                                        ۱۷۷
۲-۴-۱۱- شبکه فرعی آبیاری                                                                                                         ۱۷۷
۲-۴-۱۲-  شناسایی و تقویت گرو ههای مصرف کننده آب در منطقه                                            ۱۷۸ 
۲-۴-۱۳- تشکل های موجود در شبکه آبیاری زرینه رود                                                               ۱۸۰
۲-۴-۱۴- ساختار تشکیلاتی گروه های سنتی استفاده کننده از آب                                                ۱۸۱
۲-۴-۱۵- ارتباط شرکت بهره برداری با تشکل های سنتی                                                              ۱۸۲
۲-۴-۱۶- چگونگی استفاده از گروه های مصرف کننده آب در مدیریت بهره برداری                   ۱۸۲
و نگهداری شبکه آبیاری
۲-۴-۱۷- مشترکین شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود                                                                  ۱۸۳
 

نمایش کامل متن