بررسی اجرای موفق آمیز برنامه های بهبود کیفیت و تحلیل محدودیت های موجود در صنایع تولیدی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_036

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

Abstract:

با توجه به محیط رقابتی امروز، اهمیت برنامه های بهبود کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیش از پیش آشکار می شود. برنامه های بهبود کیفیت به منظور افزایش کیفیت محصولات و خدمات در صنایع کوچک به اجرا گذارده می شود که به علت ویژگی های خاص این صنایع، استقرار این برنامه ها دارای محدودیت هایی می باشد. پژوهش های زیادی در داخل و خارج از کشور، عوامل موثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت (-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی) را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله این عوامل می توان بر حمایت مدیریت، آموزش، و فرهنگ سازمانی (عوامل درون سازمانی)، فرهنگ جامعه، محیط پویا یا ایستا و وضعیت اقتصادی (عوامل برون سازمانی ) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگنا ها و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه می باشد. مطالعه از طریق آزمون های آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل گردید. یافته های این پژوهش، فرضیه وجود رابطه بین تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان، تخصص و محدودیت های اقتصادی، با اجرای برنامه های بهبود کیفیت را تایید کردند. به عبارت دیگر پنج عامل تکنولوژی، نگرشمدیران و کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت، تخصص مدیران و مسئولین کیفیت و محدودیت های اقتصادی از عواملی می باشند که استقرار برنامه های بهبود کیفیت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع نقص در این عوامل می تواند، از موانع اجرای برنامه های بهبود کیفیت محسوب شود.

Keywords:

بهبود کیفیت , محدودیت های صنایع تولیدی , کیفیت محصولات

Authors

حامد صابونی

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع ،داروسازی کاسپین تامین.تیپیکو

محسن یزدی پور

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع ، داروسازی کاسپین تامین رشت.تیپیکو