معرفی و نقد کتاب کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

29

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LINRE-8-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

در این مقاله ضمن معرفی شکل ظاهری و محتوایی «کتاب کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی» به بررسی ویژگی های این اثر پرداخته شده است. کتاب که ترجمه دکتر احمد به پژوه هست، از نظر شرایط ظاهری چاپ شده شامل قطع کتاب، حجم محتوا و صفحه آرایی مناسب دانسته شده است. از نظر ویژگی های محتوایی ترجه کتاب خوب و روان است ولی برخی تمرین های آن نیازمند بازنگری و بررسی عملی بودن است. بخش های پیوست کتاب به نظر می رسد اگر مستقل چاپ شود، بهترخواهد بود. در این مقاله ضمن معرفی شکل ظاهری و محتوایی «کتاب کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی» به بررسی ویژگی های این اثر پرداخته شده است. کتاب که ترجمه دکتر احمد به پژوه هست، از نظر شرایط ظاهری چاپ شده شامل قطع کتاب، حجم محتوا و صفحه آرایی مناسب دانسته شده است. از نظر ویژگی های محتوایی ترجه کتاب خوب و روان است ولی برخی تمرین های آن نیازمند بازنگری و بررسی عملی بودن است. بخش های پیوست کتاب به نظر می رسد اگر مستقل چاپ شود، بهترخواهد بود.

Authors

ساسان اسدپور

کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی