بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی گری تعهد سازمانی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIPAT-7-2_005

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1400

Abstract:

 هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به‎منظور بهبود کیفیت خدمات به مشتریان کارکنان باجه، بر اساس سرمایه روان‎شناختی و تعهد سازمانی است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی همبستگی شمرده می‎شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه‎های بین متغیرها توسعه داده شد. سپس به‎کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه‎های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری، کارکنان باجه بانک انصار شهر تهران است. بدین منظور نمونه ای برابر با ۳۲۰ نفر بر اساس جدول مورگان و با بهره‎مندی از روش نمونه‎گیری تصادفی به‎دست آمد. داده‎ها از طریق پرسشنامه جمع‎آوری شد و پس از آن به سنجش پایایی و روایی ابزار پژوهش به کمک آلفای کرونباخ و روایی همگرا و واگرا پرداخته شد. نتایج به‎دست‎آمده از این پژوهش نشان داد، سرمایه روان‎شناختی بر کیفیت خدمات ارائه‎شده به مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین نقش میانجی گری تعهد سازمانی در تاثیر سرمایه روان‎شناختی بر کیفیت خدمات ارائه‎شده به مشتریان، به تایید رسید.

Authors

سیدرضا سید جوادین

استاد گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

مرجان فیاضی

استادیار گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسین بلوچی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akbari, M., Shakiba, H., Ziaee, M. S., Marzban, S M. ...
 • Akhtar, S., Ghayas, S. & Adil, A. (۲۰۱۲). Self- efficiency ...
 • Asadi, A., Fayyzi, M. & Hasangholipour Yasory, T. (۲۰۱۴). Organizational ...
 • Avey, J. B., Wernising, T. S. & Luthans, F. (۲۰۰۹). ...
 • Bandura, A. (۱۹۸۶). Social foundations of thought and action. Englewood ...
 • Conference's top companies. (۲۰۱۴). Sixteenth year ratings IMI-۱۰۰. Iran's top ...
 • Cordes, C. L. & Dougherty, T. W. (۱۹۹۳). A review ...
 • Dargy, P. (۲۰۰۷). Issues management, marketing and market outlook. Tehran: ...
 • Ghelich Lee, B. (۲۰۰۸). The dissertation examines the impact of ...
 • Handlon, R. L. (۲۰۰۹). The departure of the insurance agent: ...
 • Hedar Hosseiny, S. H. & Sohrabi, A. A. (۲۰۱۳). A ...
 • Johnson, J.L. & O’Leary-Kelly, A.M. (۲۰۰۳). The effects of psychological ...
 • Kar, A. (۲۰۰۶). Positive psychology science of human happiness and ...
 • Khaki, Gh. (۲۰۰۰). the approach to the dissertation research, publications ...
 • Larson, M. & Luthans, F. (۲۰۰۶). Potential added value of ...
 • Luthans, F. Avey, J. B. Avolio, B. J. & Peterson, ...
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. & Norman, S.M. (۲۰۰۷). ...
 • Luthans, F., Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O. & Li, ...
 • Luthans, F., Youssef, C. & Avolio, B.J. (۲۰۰۷). Psychological Capital: ...
 • McDougall, G. H. G. & Levesque, T. (۲۰۰۰). Customer satisfaction ...
 • Meyer, J. P. & Allen, N. J. (۱۹۸۴). Testing the ...
 • Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L. M. ...
 • Neo, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, p. (۲۰۰۹). ...
 • Ogunnaike, O. O. (۲۰۱۱). Assessing the Effect of Organizational Commitment ...
 • Page, L. F. & Donohue, R. (۲۰۰۴). Positive psychological capital: ...
 • Parasuraman, V. A., Zetihamel, L. L. & Berry, A. (۱۹۸۵). ...
 • Rahnamie Roodposhti, F. & Mohammadzade, N.A. (۲۰۰۹). Human Resource Development: ...
 • Shahnawaz, G. S., & Jafri, H. S. (۲۰۰۹). Psychological capital ...
 • Stowart, G. L. & Brown, K. J. (۲۰۱۲). Human Resource ...
 • Tsai, Y. & Wu, S.W.S. (۲۰۰۶). Internal Marketing, Organizational Commitment ...
 • Tread Way, D. C., Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., ...
 • Wilkerson, J. Evans, W. & Davis, W. (۲۰۰۸). A test ...
 • Youssef, C. M. & Luthans, F. (۲۰۰۷). Positive Organizational Behavior ...
 • نمایش کامل مراجع