CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی
شناسه ملی مقاله: JR_JOER-12-47_001
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

خالد احمدزاده - دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر موسسه پژوهشهای بازرگانی
کاظم یاوری - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
عباس عصاری آرانی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
بهرام سحابی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۴، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارزموثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یادشده در بلوک های تجاری ECO و D۸، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنا دار است.بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
صادرات خدمات (فنی و مهندسی), شاخص عملکرد صادرات, شاخص مزیت نسبی آشکار شده, داده های تابلویی, کشورهای عضو OIC

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1407253/