اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر نگرش تحصیلی دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-20-1_004

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

Abstract:

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر نگرش تحصیلی دانش آموزان نارساخوان در شهر همدان انجام شد. روش: این پژوهش، مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی بودند. آزمودنی ها به روش تصادفی ساده به دو گروه ۱۵ نفری، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی، برنامه مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله را در ۱۲ جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارایه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش آزمون خواندن و نارساخوانی و پرسش نامه سنجش نگرش تحصیلی بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات نگرش تحصیلی گروه آزمایش پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری: برنامه آموزشی مداخله هدفمند خواندن باعث بهبود نگرش تحصیلی دانش آموزان نارساخوان شد.

Authors

داود فتحی

Department of Psychology and Exceptional Children Education, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

سالار فرامرزی

Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

زهرا افتخار صعادی

Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

فرح نادری

Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

یدالله زرگر

Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Roehr B. American psychiatric association explains DSM-۵. BMJ. ۲۰۱۳;۳۴۶:f۳۵۹۱۲- Edition ...
 • Tannock R. Provision of evidence-based intervention is not part of ...
 • Ashori M, Jalil-Abkenr S. Students with special needs and inclusive ...
 • Williams JL, Miciak J, McFarland L, Wexler J. Learning disability ...
 • Petretto DR, Masala C. Dyslexia and specific learning disorders: new ...
 • American Psychiatric Association A. Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Rafiq F, Hussain S, Abbas Q. Analyzing students’ attitude towards ...
 • Popa RA, Ciascai L. Students' attitude towards STEM education. Acta ...
 • Gutiérrez M, Ruiz LM, López E. Perceptions of motivational climate ...
 • Mazana YM, Suero Montero C, Olifage CR. Investigating students' attitude ...
 • Narmadha U, Chamundeswari S. Attitude towards learning of science and ...
 • Yunus FW, Ali ZM. Attitude towards learning chemistry among secondary ...
 • Hallahan DP, Pullen PC, Kauffman JM, Badar J. Exceptional learners. ...
 • Averill OH, Rinaldi C, Collaborative USEL. Multi-tier system of supports ...
 • Mahmodi HO, Erfani NO, Mohagheghi H. Developing a model to ...
 • Solihatin E, Syahrial Z. The effects of brain-based learning and ...
 • Zulalie B, Ghorbani F. Comparison of academic motivation and school ...
 • Asadpour E, Sadat Hosseini M. The effectiveness of cognitive group ...
 • Samadi M, Ghamarani A, Faramarzi S. Role of PASS cognitive ...
 • Faramarzi S, Mohamadzade A. Effectiveness of response to intervention- based ...
 • Hassani M, Dastjerdi R, Pakdaman M. The effect of brain-based ...
 • Sevari K, Jalilian SM. Impacts of group counseling training by ...
 • Yousefi E, Faramarzi S, Malek Pour M, Yarmohammadian A. Comparison ...
 • Khanjani Z, Mahdavian H, Ahmadi P, Hashemi T, Fathollahpour L. ...
 • Amendum SJ, Vernon-Feagans L, Ginsberg MC. The effectiveness of a ...
 • نمایش کامل مراجع